Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên – Ngày 28-07-2021

Lời Chúa: Mt 13,44-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy”.  

 


Suy niệm

KHÔN NGOAN CHỌN LỰA

“Anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,46).

Cuộc sống luôn đặt chúng ta đứng trước các chọn lựa, chọn cái này bỏ cái kia, lựa cái này hy sinh cái khác. Có những chọn lựa thật dễ dàng, những cũng không ít chọn lựa thật khó khăn khi phải cân nhắc đánh đổi thiệt hơn, thậm chí có những chọn lựa mang tính quyết định cho cuộc đời. Đó có thể là chọn lựa bạn đời, nghề nghiệp, lý tưởng sống, v.v. Bài Tin mừng hôm nay chỉ ra một chọn lựa quan trọng như thế, chọn lựa mang tính chung cuộc : bán tất cả những gì mình có để mua Nước Trời.

Quả vậy, trong đoạn Tin mừng Mt 13, 44 – 46, thánh Mátthêu đã khéo léo diễn tả tâm trạng của hai mẫu người đi tìm Nước Trời. Với người thứ nhất, dường như anh “may mắn” tìm được kho tàng được chôn trong thửa ruộng. Anh vội chôn xuống, và vui mừng trở về bán của cải mình để mua thửa ruộng ấy. Với người thứ hai, anh thực hiện một cuộc tìm kiếm thực sự, với chủ ý rõ ràng. Và cũng giống người thứ nhất, anh trở về bán tài sản mình đi để mua cho được Nước Trời. Dù là người thứ nhất có may mắn gặp được Nước Trời, hay như người thứ hai với ý hướng đi tìm rõ ràng, thì cả hai đều có một điểm chung là khi đã tìm được, họ trở về, bán của cải mình đi để mua cho được nước trời ; cả hai đã đưa ra một chọn lựa dứt khoát, được coi là lựa chọn khôn ngoan nhất, vì lựa chọn ấy giúp họ giành được kho tàng là Nước Trời – hạnh phúc đích thật của đời người. Ở đây, Tin mừng dừng lại ở điều rất chung, là bán đi tất cả “cái mình có” để mua “Nước Trời”. Có thể ít nhiều trong chúng ta sẽ tự hỏi rằng, đâu là “cái tôi có” để phải bán đi? và đâu là kho tàng “Nước Trời” tôi đáng được sở hữu? Thưa rằng, cái chúng ta cần bán đi là những điều ngược lại với các giá trị Tin Mừng được Đức Giêsu tóm lại trong Tám Mối Phúc Thật. Đây là tiêu chuẩn đánh giá và là thước đo cho những chọn lựa của chúng ta trong cuộc sống.

Nhìn vào bối cảnh đời sống hôm nay, không ít người trong chúng ta đánh mất hoặc lạc lối trong việc xác định thước đo cho những chọn lựa của mình. Có người lấy quyền lực làm thước đo, dẫn đến việc thống trị kẻ khác ; có người lấy tiền bạc làm tiêu chuẩn đánh giá, dẫn đến sự bất công, kỳ thị và tranh đấu ; người khác lấy danh vọng làm thước đo, dẫn đến những đổ vỡ trong tương quan và tha hóa chính mình, v.v. Khi lấy giá trị Tin mừng làm thước đo, chúng ta sẽ tìm được sự hài hòa đời sống, một đời sống vừa góp phần xây dựng công ích, tôn trọng tha nhân, góp phần xây dựng cộng đồng và gia đình, vừa mở rộng tâm hồn để đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đây chính là kho tàng Nước Trời mà chúng ta được sở hữu vậy.

Xin Chúa soi sáng giúp chúng ta nhận ra đâu là giá trị thật, đâu là những điều quan trọng và ưu tiên hơn trong đời sống của mình, từ đó chúng ta dám chọn lựa và sống theo các giá trị Tin Mừng.


Comments are closed.