Thứ Tư tuần XV Thường Niên – Ngày 19/7/2023

Lời Chúa: Mt 11,25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

 


Suy niệm

HÃY TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha.” (Mt 11,25)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nằm ngay sau một loạt những quở trách của Chúa Giêsu đối với những thành không chịu tin khi chứng kiến những phép lạ của Ngài (x. Mt 11,20-24). Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu đã dâng lời ngợi khen Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha” (Mt 11,25). Chúng ta có thể hình dung Chúa Giêsu bày tỏ lời chúc tụng ngợi khen trong một hoàn cảnh không mấy thuận lợi của sứ vụ loan báo Tin Mừng nơi cuộc đời dương thế của Ngài.

Trong các trình thuật Tin Mừng, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu dùng kiểu nói “tạ ơn” quen thuộc của người Do Thái. Khi gặp bất cứ điều gì trong cuộc sống, họ được mời gọi dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa. Trong trường hợp này, Chúa Giêsu cũng cất lời tạ ơn Thiên Chúa là Cha của Người. Đây cũng là tình cảm chủ yếu trong tâm hồn Chúa Giêsu – một tâm tình dành cho Cha cách đặc biệt “Lạy Cha, Con xin xưng tụng Cha”.

Tạ ơn là một trong những cách cầu nguyện nổi bật của Chúa Giêsu. Nó phát sinh từ việc chiêm niệm những việc mà Chúa Cha đang thực hiện. Sứ vụ loan báo Tin Mừng là vẻ bên ngoài, là phần nổi thấy được của nhiều “phần chìm” khác (những chống đối, bắt bớ, tù đày…). Thế nhưng, đối với Chúa Giêsu, Người nhìn thấy công việc của Chúa Cha ở bên trong “vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (x. Mt 11,25). Chúng ta, những người Kitô hữu, được mời gọi hãy tập chiêm ngắm công việc của Thiên Chúa, khám phá những điều Ngài đang thực hiện trong từng biến cố vui buồn cuộc đời chúng ta, để sống sao cho phù hợp với bậc sống của mình và không ngừng nỗ lực cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình tạ ơn như Chúa Giêsu đã thực hiện bằng cách thu góp những niềm vui và cả những thử thách ta gặp trong đời để cất lời tạ ơn Thiên Chúa.

Lạy Cha, chúng con là những người con được tham dự vào tư cách người Con chí ái của Cha là Đức Giêsu Kitô. Đây quả là một hồng ân mà rất nhiều người trên thế gian này không nhận ra. Xin Cha giúp chúng con luôn biết dâng lời tạ ơn Cha trong mọi cảnh huống của cuộc sống vì chúng con biết rằng được làm con Cha thì quý hơn tất cả, cao trọng hơn tất cả như thánh Phaolô đã cảm nghiệm sau mọi thử thách gian nan mà ngài gặp phải trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay…tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (x. Pl 3,7-11).


Comments are closed.