Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên – Ngày 26-05-2021

Lời Chúa: Mc 10,32-45

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giê-su lên đường đi Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người : “Giờ đây chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Gia-cô-bê và Gio-an, con ông Dê-bê-đê, đến gần Người và thưa Người rằng : “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp : “Các con muốn Thầy làm gì cho các con”. Các ông thưa : “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giê-su bảo : “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không”. Các ông đáp : “Thưa được”. Chúa Giê-su bảo : “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống ; và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Gia-cô-bê và Gio-an. Chúa Giê-su gọi các ông lại gần mà bảo : “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

PHỤC VỤ NHƯ CHÚA GIÊSU

Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người (Mc 10,45)

Danh vọng, quyền lực là ước muốn tự nhiên của con người. Nhất là trong xã hội hưởng thụ và tục hóa ngày nay, thì khát vọng này lại càng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng khát vọng này có phù hợp với những môn đệ Chúa Giêsu không?

Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu sắp đối diện với cái chết, nên một lần nữa Chúa cho các môn đệ biết những gì sắp xảy đến. Vậy mà giữa khung cảnh đó đã diễn ra sự kiện tranh giành quyền lực: hai con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gặp Chúa và thưa Ngài: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”(Mc 10,37). Hai ông có ý định tìm kiếm quyền lực, địa vị và vinh quang. Các môn đệ khác tức giận về lời cầu xin đó và họ giành nhau vinh quang nước Chúa. Bởi, các ông chưa hiểu sứ mạng của Chúa Giêsu, khi đi theo Chúa Giêsu các ông đều nuôi giấc mộng được hưởng vinh quang, chiếm được địa vị tốt nhất trong vương quốc của Chúa Giêsu. Nhân sự kiện này Chúa Giêsu dạy các tông đồ hai bài học: thứ nhất, theo Chúa không phải để tìm kiếm chức quyền danh vọng. Bởi, Người đến “không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ”. Thứ hai, sứ mạng của Chúa Giêsu không phải là thiết lập vương quyền trần thế, nhưng là cứu chuộc nhân loại bằng con đường khổ nạn thập giá đồng thời còn dâng hiến cả mạng sống mình “để làm giá chuộc cho nhiều người.” Như vậy, người môn đệ theo Chúa cũng được mời gọi hy sinh từ bỏ mình, chấp nhận uống chén đắng, cùng vác thập giá với Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu khi đến thế gian đã nêu cao gương mẫu khiêm nhường phục vụ, xây dựng nước trời, đem ơn cứu rỗi, sự giải thoát cho mọi người, như Thánh Phaolô khẳng định: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa của chúng ta, nhưng Người đã bỏ lại tất cả vinh quang, danh dự của Người để cúi xuống phục vụ và nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi hạ mình xuống, khiêm nhường phục vụ tha nhân. Sẵn sàng bỏ đi cái tôi ích kỷ để mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Trước tiên là yêu thương phục vụ những người trong gia đình, sau đó lan tỏa tình yêu sang những người chung quanh, nhất là những người nghèo khó, những người sống bên lề xã hội.

Chúa Giêsu không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng ta nhiệt thành và hăng say phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân bằng một tình yêu tự hủy như Chúa


Comments are closed.