Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh – Ngày 11/05/2022

Lời Chúa: Ga 12,44-50

44Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

 


Suy niệm

DẪN MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI ÁNH SÁNG THẬT

.

Ánh sáng là yếu tố chính không thể thiếu trong cuộc sống con người chúng ta. Tác dụng của ánh sáng thật lớn lao không ai có thể phủ nhận được. Vì vậy, lúc khởi đầu sáng tạo, Chúa đã làm ra nó trước cả trời và đất. Khi có ánh sáng thì mọi sự khác xuất hiện theo. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết, Ngài chính là ánh sáng thật, Ánh Sáng đã đến thế gian cách hữu hình để hướng dẫn đường đi cho con người. Chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu đã minh chứng cho lời này. Đó cũng là lời mời gọi với mỗi người chúng ta sống như thế.

Thật vậy, ngay từ khởi đầu sách Tin Mừng của mình, thánh sử Gioan đã khẳng định rằng, Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, “lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, … Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng cho thế gian và chiếu soi mọi người” (x. Ga 1,1-9). Đó cũng là điều chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính, Chúa Giêsu là “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa thật, … Ánh sáng bởi ánh sáng”. Chúa Giêsu là ánh sáng xuất phát từ cội nguồn Ánh sáng là Chúa Cha, Ngài phản chiếu hình ảnh của Chúa Cha. Vì thế, mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều làm theo điều Ngài đã thấy nơi Chúa Cha. Ngài đến thế gian để bất cứ ai tin vào Ngài, thì không ở lại trong bóng tối, mà được cứu độ, được bước đi trong ánh sáng mà thấy rõ con đường đến đích là quê Trời. Vì chính “Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Ngài đã dùng cuộc sống và lời giáo huấn để dẫn dắt chúng ta đến sự sống đời đời. Bảo chứng cho sự sống đời đời của chúng ta là công trình cứu độ của Ngài : Tử Nạn và Phục Sinh. Qua ánh sáng phục sinh, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ được con đường chúng ta đi. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Êphêsô nói rằng : “tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ ! Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào ! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi!” (Ep 5,14).

Ý thức điều này, người Kitô hữu phải dùng mọi nỗ lực trong sứ mệnh của mình, để dẫn dắt tha nhân đến với Chúa, đem ơn và Ánh Sáng Chúa Giêsu đến cho mọi người. Chính sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống điều đó, hãy biết chạy đến với Đức Giêsu là Ánh sáng thật và sống theo ánh sáng để làm chứng và được hạnh phúc như chính Ngài đã hứa ban. Vì quả thật, sống trong bối cảnh xã hội ngày nay, trong cảnh tranh tối tranh sáng, trong lòng ta cũng có bóng tối và ánh sánh phân tranh. Nhiều khi chúng ta cứ lưỡng lự trước những sự lựa chọn, nửa muốn chọn theo ánh sáng, nửa muốn chọn theo bóng tối. Đôi khi, chúng ta cứ bị bóng tối sự dữ và tội lỗi che mắt, và làm ta tin lầm nó là ánh sáng của mình, hay chính mình làm lơ mà cố chấp bước theo để sống trong sự dữ và tội. Đó là gì ? Là sự lựa chọn lối sống tội lỗi mà không chịu quay về sống theo ánh sáng Tin Mừng Chúa chỉ dẫn.

Vì thế, ngay trong giây phút này, trong Ánh Sáng Phục Sinh, xin cho mỗi chúng ta sống những điều thuộc về ánh sáng như thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng” (Ep 5,8). Chính khi chúng ta thuộc về Ánh sáng, chúng ta sẽ trở nên ánh sáng cho trần gian, để soi sáng cho người khác đến với nguồn Ánh sáng là chính Đức Giêsu, để họ cũng được sự sống đời đời.


Comments are closed.