Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng – Ngày 22/12/2021

Lời Chúa: Lc 1, 46-56

Bấy giờ bà Maria nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 


Suy niệm

LỜI CA TẠ ƠN

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1, 46-47)

Biết ơn là bổn phận của thụ tạo đối với Đấng Tạo Hoá, biết ơn còn là sự chân nhận mình bé nhỏ không làm được gì, mà tất cả luôn luôn nhận ơn ban từ Chúa. Nhưng biết ơn không chỉ dừng lại nơi nhận thức mà còn đòi hỏi sự đáp trả. Mẹ Maria là gương mẫu tuyệt hảo về tấm lòng biết ơn. Bài ca Magnificat mà cộng đoàn vừa nghe cho chúng ta thấy tâm hồn Mẹ Maria đã tràn đầy lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa. Chính vì lòng biết ơn đó đã làm Mẹ Maria hướng tâm trí lên Thiên Chúa và trải rộng ra tới tha nhân.

Sau lời Xin Vâng khép lại cho sứ điệp truyền tin, Mẹ Maria lên đường đến thăm và giúp đỡ người chị họ Êlisabét. Trong bối cảnh đó, bà Êlisabét chúc mừng Mẹ Maria “Em có phúc hơn mọi người phụ nữ”; còn bà Êlisabét thì tràn ngập vui mừng “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi”; ngay cả bào thai trong bụng bà Êlisabét cũng vui mừng đến nỗi nhảy lên! Trong bầu khí tràn ngập vui mừng ấy, Đức Maria đã cất lên bài ca Magnificat để tán dương và tạ ơn Thiên Chúa vì kỳ công Ngài đã thức hiện trên dân tộc Israel nói chung và trên cuộc đời Mẹ nói riêng.

Thật vậy, một mặt, vì Mẹ đã cảm nhận được ân phúc cao cả của Thiên Chúa khi chọn Mẹ trở nên người cưu mang Đấng Cứu Độ – Đấng muôn dân hằng mong đợi. Mặt khác, Mẹ cũng cảm được niềm vui vì Chúa ở cùng dân tộc Israel trong suốt hành trình của lịch sử cứu độ: “Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không”; cũng như trên cuộc đời Mẹ: Chúa tỏ lòng thương xót đến “phận tôi tớ thấp hèn” trở nên “Đấng đầy ân phúc” được ngàn đời tán dương.

Bài ca Magnificat được đan dệt bằng những lời ca Cựu Ước dưới hình thức một bài Thánh Vịnh Tạ Ơn nói lên kế hoạch khôn dò của Thiên Chúa, và đem lại cho mọi người niềm tin cậy. Bởi lẽ, với sự yếu đuối, con người phạm tội chống lại Thiên Chúa cùng chối bỏ tình yêu của Ngài, nhưng Ngài vẫn một lòng trung tín, giữ lời giao ước xưa – ban Đấng Cứu Thế cho muôn dân. Vì thế, bài ca Magnificat không chỉ là bài ca của riêng Mẹ Maria nhưng là lời ngợi khen của toàn nhân loại lên Đấng Toàn Năng, nhân hậu và giàu lòng thương xót.

Dưới ánh sáng của bài Tin Mừng, chúng ta được mời gọi hãy cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa với hết linh hồn, thần trí cùng niềm hân hoan vui sướng bởi những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời mình. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, bởi đau khổ luôn là một phần cuộc sống. Vì vậy, những lúc như thế, chúng ta có đủ can đảm đón nhận tất cả như một ân ban của Thiên Chúa và cất cao lời Magnificat hay không? Hơn nữa, con người chỉ hiện hữu khi sống trong dòng lịch sử của nhân loại, chịu ảnh hưởng và tác động bởi truyền thống và lịch sử, vì thế, mỗi người chúng ta cũng cùng với những anh em mình hát vang bài ca tạ ơn trong những cảnh huống của cuộc sống: được quy tụ và sống chung với nhau trong hoàn cảnh nguy hiểm của dịch bệnh, những tri thức được nhận lãnh, hay cả những mâu thuẫn bất đồng với nhau để rồi có thể hiểu nhau nhiều hơn trong tình huynh đệ. Chính trong niềm vui của việc đón nhận, hạnh phúc sống giây phút hiện tại cũng trở nên bài ca Magnificat tuyệt vời dâng lên Thiên Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta can đảm mở lòng đón nhận tất cả những ân ban của Thiên Chúa với hết tâm hồn, trí khôn, cùng sống với niềm vui có Chúa ở cùng. Xin Chúa luôn đồng hành giúp chúng ta luôn sẵn sàng hát lên lời Magnificat, vui bước trên hành trình theo Chúa cùng với anh em của mình.


Comments are closed.