Thứ Tư Tuần II Mùa Chay – Ngày 28/02/2024

Lời Chúa: Mt 20, 17-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Dêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại : “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng”. Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

THANH LUYỆN ĐỂ THEO CHÚA

“Này chúng ta lên Giêrusalem và Người ta sẽ lên án tử cho Người. Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài” (Mt 20, 18. 21).

Từ khi công khai rao giảng, Đức Giêsu được dân chúng mến mộ và theo rất đông, không chỉ người Do Thái mà cả những người ở các vùng phụ cận trong Miền Thập Tỉnh. Người đi đến đâu dân chúng theo đến đó. Nhưng hôm nay có một chuyện khác, Chúa đã tách các môn đệ ra khỏi đám đông trong hành trình lêm Giêrusalem. Người làm như thế có ý gì?

Trong hành trình lên Giêsusalem, Đức Giêsu tách các môn đệ ra khỏi đám đông để thổ lộ tâm tư của Người, đó là loan báo cuộc thương khó của Người sắp diễn ra. Nhưng các môn đệ chẳng quan tâm đến ưu tư đó của Chúa. Các ông chỉ để ý đến ý riêng của mình. Không chỉ hai môn đệ Giacôbê và Gioan xin cho được ngồi bên tả bên hữu là hai địa vị tốt nhất, mà các môn đệ khác đều muốn điều đó, bởi các môn đệ còn lại đã tức tối khi hai môn đệ kia xin trước điều đó. Các môn đệ những ngư phủ đã bỏ mọi sự theo Chúa Giêsu, “phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mt 19, 27). Nhưng các môn đệ từ bỏ với một ước muốn riêng, “chúng con sẽ được gì?”. Đó là trở thành công hầu khanh tướng trong vương quốc tương lai của Chúa. Quả thực, các môn đệ cũng không thoát khỏi cái lý luận thường tình của con người: Tôi cho đi để được lấy lại, tôi từ bỏ để được giầu sang hơn. Đức Giêsu biết rõ tư tưởng của các môn đệ nên nói: “các ngươi không biết điều các ngươi xin”. Nhưng Đức Giêsu không từ bỏ các môn đệ, Người mời gọi họ quay lại với Người bằng lời mời gọi uống chén đắng, chén đắng ấy chính là con đường khổ giá mà Người sẽ phải trải qua. Chỉ có qua con đường đau khổ mới có vinh quang chung với Người và chỉ có là “bạn hữu” mới chung chén đắng. Nhưng để có thể chung phần với Chúa thì các môn đệ phải học cách phục vụ người khác như chính Chúa đã phục vụ và hiến mạng sống mình.

Hai môn đệ trong số những môn đệ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu, thế mà họ cũng chưa thể thấm nhuần tinh thần Chúa Giêsu dạy, huống chi những môn đệ khác, huống chi Giáo Hội, trong đó có chúng ta những con người hèn yếu, tội lỗi. Vì thế, mọi Kitô hữu đều được mời gọi không ngừng thanh luyện ý hướng, cần hoán cải quay về với Chúa, là chỉ tìm kiếm và yêu mến một mình Ngài, là tham dự vào cuộc Tử nạn của Chúa Kitô bằng những hy sinh và từ bỏ chính mình mỗi ngày.

Ước gì lời mời gọi uống chung chén đắng của Chúa mà chúng con suy niệm trong Mùa chay này, luôn nhắc nhở chúng con về ơn gọi của người môn đệ Chúa Kitô. Xin Chúa biến đổi chúng con nên đồng hình đồng dạng với Chúa để sống vì danh Chúa. Amen.


Comments are closed.