Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên – Ngày 28/10/2020

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

“Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người”.

 


Suy niệm

NHÓM 12 – TÔNG ĐỒ

Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, đặt trong khung cảnh sau khi cầu nguyện suốt đêm, Đức Giêsu tập hợp các môn đệ và thiết lập Nhóm Mười Hai và gọi là Tông Đồ. Các tông đồ họ là ai? và có sứ mạng như thế nào?

Trước hết, các Tông Đồ là những người rất thân mật và gần gũi với Chúa Giêsu. Thật vậy, trong danh sách 12 Tông đồ, cụ thể với từng cái tên đã được Chúa Giêsu công bố thì Anrê, Gioan, Phêrô, Philipphê và Nathanaen (Bathôlômêô) là những cái tên rất quen thuộc với Chúa Giêsu trước khi Ngài chính thức chọn các ngài vào nhóm Mười Hai. Họ đã gặp Người tại sông Giócđan nơi mà các môn đệ của Gioan làm phép rửa (x. Ga 1, 35-51). Họ là những nhân chứng của phép lạ công khai đầu tiên tại tiệc cưới Cana (x.Ga 2, 1-11), và cùng ở với Người hoạt động tại Caphanaum (x.Ga 2, 12). Tóm lại, các Tông Đồ chắc chắn là những người rất gần gũi với Chúa Giêsu, đã ở với Ngài, theo sát Ngài, lắng nghe các giáo huấn và được Ngài dạy dỗ cách cẩn thận (Mt 8, 23; 13, 36; Mc 3, 14; Ga 1, 39). Kế đến, Các Tông Đồ là những ngươi được Chúa Giêsu tuyển chọn để được sai đi (x. Mc 10,5; Mt 28, 19-20) cho một sứ vụ đặc biệt hơn các môn đệ khác, tông đồ nghĩa là người được sai đi. Thật vậy, họ trở thành những người đại diện cho Chúa Giêsu, với đầy đủ quyền năng để hành động nhân danh Người (x.Mt 10, 1). Khi Chúa Giêsu về trời, các Tông Đồ chính là nền tảng của Hội Thánh được xây dựng trong Đức Kitô, nhờ Chúa Thánh Thần như được nhắc tới trong bài đọc 1: “Anh em là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu”(Ep 2, 19-20).

Ngày mai, Giáo hội mừng kính hai thánh Simon và Giuđa tông đồ. Sách “Các Thánh Tử Đạo” kể lại rằng thánh Simon, sau khi chứng kiến phép lạ của Chúa Giêsu, đã “bỏ rượu”, bỏ lễ cưới để theo Chúa và được liệt vào số các Tông Đồ. Thánh Giuđa, gọi là vị tông đồ trung kiên, bởi vì ngài đã trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng. Có truyền thống kể lại rằng hai thánh tông đồ Simon và Giuđa đã cùng đi rao giảng Tin Mừng ở Aicập và Batư, mang được nhiều người trở lại đạo, và cùng chịu tử đạo ở Batư.

Các Kitô hữu cũng là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và để được sai đi, nhờ Bí tích Rửa Tội. Vì thế, chúng ta cần phải là người biết rõ, gần gũi và thân thiết với Chúa Giêsu trước hết, để xác tín được như thánh Phaolô: “tôi biết Đấng tôi tin là ai” (2 Tm 1, 12), và để có thể rao giảng về Chúa Giêsu cho những người chưa tin nhận Ngài. Vậy chúng ta phải tự hỏi chính mình, tôi đã biết và tin Chúa Giêsu như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có được mối tương quan mật thiết với Chúa hơn?

Chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin chúng ta đã lãnh nhận nhờ sự rao giảng của các tông đồ. Xin Chúa ban cho Giáo hội ngày càng có thêm các tông đồ nhiệt thành, biết hy sinh và từ bỏ, để lên đường loan báo Tin Mừng cho khắp mọi nơi. Amen.


Comments are closed.