Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

 


Suy niệm

Các Tông Đồ được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ, được sống với Ngài, lắng nghe những lời giảng dạy khôn ngoan và chứng kiến bao phép lạ Ngài làm. Sau khi trải qua cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu và vui mừng đón nhận Tin mừng Phục sinh, các ông được Ngài trao phó sứ mạng rao giảng Tin mừng ấy và mang ơn cứu độ cho “mọi loài thụ tạo” trong “khắp cả thiên hạ”. Các Tông Đồ đã dành trọn phần đời còn lại để chu toàn sứ vụ được giao phó, dù gặp biết bao gian khổ, tra tấn, tù đày,… và cuối cùng là đón nhận vinh quang tử đạo.

Nhờ lòng hăng say loan truyền Tin Mừng của các Tông đồ và của biết bao chứng nhân, cách đặc biệt như thánh Phanxicô Xaviê mà Giáo hội kính nhớ nay, chúng ta được nhận biết Thiên Chúa. Như các môn đệ xưa, chúng ta cũng có sứ mạng mang Tin Mừng đến cho mọi người, bằng việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, sống chứng nhân giữa đời, hăng say hoạt động tông đồ, và dấn thân vào chính công việc truyền giáo v.v. Vì thế, bao lâu chúng ta chưa ý thức và thực thi sứ mạng này là chúng ta chưa sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình.

Lạy Chúa, xin cho con biết vượt lên trên những lôi kéo của xã hội trần thế hôm nay, để trở nên nhân chứng sống động về Tin Mừng của Chúa. Xin ban cho con lòng hăng say nhiệt thành truyền giáo và cho Giáo Hội được hân hoan đón nhận thêm nhiều con cái. Amen.


Comments are closed.