Thứ Tư sau Chúa Nhật 8 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 10, 32-45

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

 Thông thường, ai cũng muốn làm lớn, ai cũng muốn làm người lãnh đạo để được người khác kính nể và phục vụ. Thế nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho ta biết chức vụ là để phục vụ chứ không phải là để hưởng thụ và sai khiến ( Mc 10, 42- 44). Chúa Giêsu không chỉ dạy bằng lý thuyết suông nhưng Người đã dạy bằng chính cuộc sống của Người: Người nhiệt thành giảng dạy dân chúng đến nỗi có những lúc không còn thời gian để nghỉ ngơi. Người làm nhiều phép lạ để chữa lành các bệnh nhân. Người là Chúa, là Thầy nhưng đã cúi xuống rửa chân cho các Tông đồ (x. Ga 13, 1-14). Và đỉnh cao sự phục vụ của Chúa Giêsu chính là cái chết trên thập giá của Người: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” ( Mc 10, 45).

 Về phần mình, ta đã biết quan tâm tới những nhu cầu của tha nhân hay chỉ biết thu vén cho bản thân ta? Ta đã mau mắn phục vụ tha nhân hay chỉ biết đòi hỏi người khác phục vụ ta? Với việc lãnh nhận bí tích rửa tội, ta được tham dự vào sứ vụ vương đế của Chúa Giêsu, trở nên hàng tư tế vương giả của Thiên Chúa. Vì vậy, ta cũng được mời gọi để phục tùng lẫn nhau và phục vụ người khác theo mẫu gương của Chúa Giêsu, Đấng đã phục vụ bằng chính mạng sống của Người.

Lạy Chúa, trong một thế giới mà người ta luôn đề cao cái tôi cá nhân và tìm kiếm sự hưởng thụ vật chất, xin cho chúng con dám xoá cái tôi ích kỷ của mình để biết phục vụ cho những nhu cầu của anh chị em chung quanh. Có như thế, chúng con mới bớt bất xứng với những ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng con. Amen.  


 

Comments are closed.