Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 6, 35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

 


Suy niệm

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy “tin vào Ngài” và “đến với Ngài”. Chúa tự giới thiệu Ngài là nguồn ơn cứu độ duy nhất, qua nhiều kiểu nói: Tôi là Bánh sự sống – Tôi là Ánh sáng thế gian – Tôi là Mục tử tốt lành – Tôi là sự sống lại và là sự sống… Thực vậy, Chúa Giêsu là Con Một của Thiên Chúa Hằng Hữu và cũng là Thiên Chúa, được sai đến để đem ơn Cứu độ cho nhân loại. Chỉ có Ngài mới là Bánh nuôi sống con người, chỉ có Ngài mới là nguồn ánh sáng chân lý cho con người, chỉ có Ngài mới đem lại hạnh phúc cho con người, và chỉ có Ngài mới cho con người được sống trường sinh.

 Thức ăn và nước uống là những nhu cầu thiết yếu cho thân xác con người. Cũng vậy, Chúa Giêsu là lương thực không thể thiếu cho tâm hồn. Không có Ngài, tâm hồn con người sẽ úa tàn khô héo. Vắng bóng Ngài, con người chẳng thể thỏa được cơn đói khát sâu xa trong tâm hồn. Ngài là nguồn mạch mang lại sự dịu êm giữa một cuộc sống có nhiều gánh nặng nề. Chúa Giêsu không ngừng mời gọi con người mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngài: “Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”. Ai tin vào Chúa Giêsu và đến với Ngài, người ấy không cần phải đi tới nơi nào khác để được no thỏa. “Tin” ở đây cần được thể hiện bằng việc “đến”, nghĩa là không chỉ chấp nhận một số tín điều, nhưng còn là một đời sống liên kết mật thiết với con người Chúa Giêsu và phó thác trọn vẹn nơi Ngài. Hằng ngày, chúng ta có rất nhiều cách để tin và đến với Ngài: tưởng nhớ, cầu nguyện, suy gẫm, nhất là tham dự Thánh Lễ và lấy Ngài làm mẫu mực cho cuộc sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn luôn mời gọi chúng con tin vào Chúa và đến với Chúa. Chính Chúa đã đi bước trước, đứng ngay bên cánh cửa tâm hồn chúng con và chờ đợi. Chỉ cần chúng con mở cánh cửa ấy là Chúa sẽ bước vào và đem theo sự no thỏa hạnh phúc êm dịu. Xin cho chúng con luôn biết mở rộng cánh cửa lòng mình cũng như cánh cửa cuộc sống mình, hầu mong Chúa có thể bước vào và lấp đầy cơn đói khát vĩnh cửu trong chúng con. Amen.  


Comments are closed.