Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Ngày 15/03/2017

Lời Chúa: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

ĐƯỜNG GIÊSU – ĐƯỜNG PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

Chúa Giêsu và các môn đệ chuẩn bị lên Giêrusalem cùng với bao lớp người trẩy về đây để mừng lễ Vượt Qua, một dịp lễ lớn nhất trong năm của người Do Thái. Chắc hẳn lòng các môn đệ rất hăm hở. Hơn nữa, các ông còn tưởng rằng đây là lúc Thầy của mình khôi phục lại Israel, nên đã tranh thủ bàn tính đến những vị trí quan chức. Giacôbê và Gioan còn đi bước trước khi nhờ mẹ đến năn nỉ Thầy dành cho hai ghế bên hữu và bên tả ngai vàng của Thầy. Sau ba năm vất vả nay đây mai đó với Thầy Giêsu, giờ đây, các môn đệ muốn trở nên những người có kẻ hầu người hạ, có tôi tớ phục vụ. Các ông chưa hiểu được ý Thầy, lòng các ông còn u tối, dù đã ba lần Thầy vén mở viễn cảnh ở Giêrusalem. Lúc này, đường thầy đi vào Thành Thánh nặng bước chân vì chén Chúa Cha trao đang chờ ở đó. Chén Thầy sắp uống không phải là chén chúc tụng vinh thắng của một vị vua khải hoàn, nhưng là chén đau khổ và Thầy sẽ uống một mình, còn các môn đệ thì bỏ chạy hết. Chén Thầy tự nguyện uống tuy đắng lòng nhưng lại đầy vị ngọt của tình yêu thương phục vụ và mang lại ơn cứu độ, sự sống cho con người.

Người môn đệ hôm nay được lời của Chúa thức tỉnh để luôn bước đi trên con đường khiêm hạ phục vụ như Thầy. Con đường ấy mang tên Giêsu và khác biệt với đường đời. Bước trên Đường Giêsu, người môn đệ có cho đi thì mới được nhận lãnh, có hạ mình mới được nâng lên, có đau khổ mới nếm được vinh quang, có chết đi mới sinh nhiều bông hạt. Đường Giêsu không chào đón những người chỉ biết ganh tỵ, buồn bực vì người khác hơn mình, hay tủi thân vì mình không được người ta đón tiếp, phục vụ. Đường Giêsu luôn có những tấm bảng hướng dẫn, đó chính là những lời nói và hành động mà chính Chúa đã dạy, đã làm như Người đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Lạy Chúa, bài học khiêm hạ phục vụ Chúa dạy con, con đã biết. Tuy nhiên, trái tim con còn đóng kín, đôi tay con còn khép lại với tha nhân. Xin Chúa cho con luôn sẵn sàng phục vụ để đời con trổ sinh hoa trái tình yêu, niềm vui và bình an, nhờ đó, mọi người nhận biết con là môn đệ của Chúa. Amen.Comments are closed.