Thứ Tư sau Chúa Nhật 14 Thường Niên – Ngày 12/07/2017

Lời Chúa: Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

 


Suy niệm

LỘ TRÌNH TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG

“Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel Israel”(Mt 10,6).

Thánh sử Mattheu đã viết rõ chỉ thị của Chúa: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn hết là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10, 5-6). Chỉ thị của Chúa chắc hẳn làm ta thắc mắc về việc Chúa đến trần gian để cứu chuộc tất cả mọi người. Trước khi lên trời, cả ba Phúc Âm Nhất Lãm đều nói rất rõ ý định của Chúa là loan báo Tin Mừng, làm phép rửa cho muôn dân (x. Mt 28,19; Mc 16,15; Lc 24,47). Thế mà, chỉ dẫn của Chúa ở đây dường như có phần phân biệt đối xử. Thật ra, trong quan niệm truyền thống các ngôn sứ, Israel được coi là cây nho quí được Thiên Chúa chăm sóc đặc biệt. Tuy thế, vì sống giữa dân ngoại, dân tộc Israel đã bị sa lầy trong việc thờ ngẫu tượng, lạc xa huấn lệnh Chúa, không trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Vì thế, trước hết, Người không muốn để dâng riêng Chúa mãi là những con chiên lạc, Người muốn qui tụ họ lại thành một đàn chiên của Chúa và từ đàn chiên đó, Thiên Chúa qui tụ muôn dân về cùng một đàn chiên tôn thờ Chúa. Sứ mạng của Đức Giêsu khẳng định từ đầu là ưu tiên tìm kiếm chiên lạc Israel. Đây cũng là lộ trình rao giảng Tin Mừng: qui tụ dân Israel trước rồi mới đến muôn dân thiên hạ. Chỉ thị của Chúa không có nghĩa là thu hẹp ơn cứu độ chỉ nơi người Do Thái cho bằng là dân Do Thái là Dân Riêng Chúa, được Chúa chuẩn bị để ưu tiên được cứu độ và từ đó truyền tới muôn dân.

Như vậy, việc loan báo Tin Mừng có hai lãnh vực: một là củng cố đức tin cho dân Chúa, ta gọi là việc Tông Đồ; hai là việc giới thiệu Thiên Chúa cho muôn dân, ta gọi là việc Truyền Giáo. Hai lãnh vực trên như hai nhịp bước của đôi chân, để tiến bước, ta không thể bỏ một nhịp bước nào. Tuy thế, theo chỉ thị Tin Mừng hôm nay thì nhịp bước việc Tông Đồ là nhịp bước thứ nhất. Nói khác đi, trước khi đến với lương dân, người môn đệ Chúa phải xây dựng đức tin nơi chính cộng đoàn dân Chúa. Ta không thể giới thiệu Chúa cho người khác nếu chính ta không biết, tin và theo Chúa trước.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại dám ra đi làm chứng nhân cho Tin Mừng tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người tín hữu thực sự trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Amen.


Comments are closed.