Thứ Tư sau Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.


Suy niệm

“Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi” (Mt 10,5). Con số 12 là đại diện của cả Giáo Hội. Chúa Giêsu mời gọi toàn thể Giáo Hội lên đường, tất cả các tín hữu không chừa một ai đều được sai đi, đều cùng nhận lãnh một sứ vụ. Dù có là kẻ sẽ chối Chúa, dù có là kẻ sẽ nộp Chúa thì ngay lúc này cũng được Người tín nhiệm trao cho sứ vụ “đến với các con chiên lạc nhà Israel” để “rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,6.7).

Nếu hiểu được rằng mình đang thực hiện công việc cho Đấng quyền thế tuyệt đối và là Đấng cao sang tột đỉnh thì làm sao không hãnh diện thi hành thật chu đáo, thì làm sao có thể xao lãng, chối từ hay phản bội lại sứ vụ? Nhưng thực tế thì chẳng phải ai cũng ngộ được như vậy. Mà hầu hết đều thấy ngay trước mắt những khó khăn, gian nan; phần lớn sẽ thấy những chướng ngại, thất bại và chống đối. Bởi chính Chúa Giêsu đã gặp phải tất cả những điều đó, lại còn chịu hiểu lầm, chịu cái chết oan ức, tức tưởi. Thế gian với con mắt vẫn bị che phủ trong lớp mây mờ ám của ích kỷ và đam mê bất chính, nên sẽ dựng lên muôn vàn trở ngại cho công cuộc hiển trị của Nước Trời.

Tuy vậy, từ cuộc Phục sinh và vinh thăng của Chúa Giêsu, người môn đệ có thể xác tín sâu đậm rằng Nước Trời đã được đặt nền trong thời gian rồi và sẽ thành toàn trong chung cục. Nhân loại đang tiến về đó như đích điểm cuộc lữ thứ trần gian. Còn những bất trắc trong hành trình chỉ là tạm thời và không tránh khỏi, vì có qua thập giá mới tới vinh quang. Điều bảo đảm cho các nhà thừa sai là Chúa Giêsu đã kêu mời sự cộng tác thì Người cũng ban cho đủ năng lực hầu thi hành cách xứng hợp: “Người ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.” (Mt 10,1).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi con nên nhà thừa sai cho Chúa giữa trần gian. Vậy mà con vẫn còn thờ ơ, dửng dưng. Con chỉ lo theo đuổi những hưởng thụ an nhàn hay những dự án của riêng con. Con chưa ý thức đủ về sứ mệnh của con, và vẫn còn ngại ngùng, sợ phải dấn thân. Xin Chúa thứ tha cho con. Xin giúp con bắt đầu lại, biết điều chỉnh cuộc đời mình để hướng tất cả cho Nước Trời, cho hạnh phúc đích thực của mình cũng như của những người quanh con, những người chưa nghe biết Chúa và cả những người đang xa lìa Chúa. Amen.  


 

 

 

 

 

 

Comments are closed.