Thứ Tư sau Chúa Nhật 10 mùa Thường Niên – Ngày 08/06/2016

Lời Chúa: Mt 5, 17 – 19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.


Suy niệm

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn” (Mt 5, 17).

Lề luật cần thiết cho sự thăng tiến của cá nhân và tạo nên trật tự, công bằng trong đời sống xã hội. Lề luật được Chúa ban cho Môsê trên núi Sinai còn là dấu chỉ giao ước và quà tặng cao quý đối với dân Do thái. Tuy nhiên, nếu chỉ tuân giữ Lề luật theo mặt chữ mà thiếu lòng yêu mến Chúa và tha nhân thì lại phản bội lại ý muốn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu khiển trách thái độ giữ luật hình thức và những lạm dụng của giới lãnh đạo Do thái. Ngài kiện toàn Lề luật khi chỉ cho thấy chính Ngài là chuẩn mực của Lề luật trong cả nội dung lẫn cách thực hành Luật.

Con người vốn thích tự do. Tuy nhiên, không thể có tự do nếu không có luật lệ; nếu chỉ có luật lệ thì cũng không có tự do. Tình yêu là chìa khoá để nối kết cả hai. Theo gương Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài, chúng ta được mời gọi và có bổn phận thực thi một lề luật duy nhất, đó là luật yêu thương. Hãy cùng Chúa sống và kiện toàn lề luật yêu thương vì “ai yêu thương thì đã chu toàn lề luật!”

Lạy Chúa, Chúa không đến để phá bỏ nhưng để kiện toàn, không để huỷ diệt nhưng để làm cho sống. Xin cho chúng con biết cùng Chúa thăng tiến, kiện toàn xã hội và môi trường chúng con đang sống bằng những dấn thân, phục vụ và cuộc sống chan hoà yêu thương. Amen.


Comments are closed.