Thứ Tư sau Chúa Nhật 10 Thường Niên – Ngày 14/06/2017

Lời Chúa: Mt 5, 17 – 19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

 


Suy niệm

LỀ LUẬT YÊU THƯƠNG

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ Lề Luật, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5, 17).

Trong chương trình cứu rỗi nhiệm mầu của Thiên Chúa, Thiên Chúa ao ước con người ngày càng thăng tiến hơn trong nguồn thánh ân bởi trời. Đó là một quá trình huấn luyện kỹ càng để đưa con người thoát khỏi tầm ảnh hưởng của tội lỗi, vươn đến sự viên mãn của con cái Thiên Chúa. Là một nhà sư phạm khôn ngoan, Thiên Chúa đã gởi trao cho nhân loại một tặng phẩm ưu tuyển là chính Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu, quá trình huấn luyện con người sẽ thành toàn nếu con người biết bền bỉ và kiên nhẫn đi theo đường lối giáo dục của Thiên Chúa.

Nhìn vào lịch sử cứu độ, dân Israel được huấn luyện để trở thành một dân thánh của Thiên Chúa. Qua Giao Ước Sinai, Thiên Chúa khẳng định quyền của Chủ Tể trên dân và dân là sở hữu của Thiên Chúa. Trong 10 điều luật của Giao Ước, có những điều con người quy hướng về Thiên Chúa và có những điều con người quy hướng về tha nhân. Đến thời của Chúa Giêsu, 10 điều luật ấy trở thành 613 khoản luật tỉ mỉ và chi tiết đến độ con người đương thời khó lòng nhớ và sống cho trọn vẹn. Qua lời giảng dạy và chứng tá đời sống, Chúa Giêsu đã trả lại ý nghĩa nguyên tuyền của lề luật, đưa lề luật đến trọn hảo. Điều luật ấy phải dựa trên tình yêu thương đích thực: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho con người mọi thời về tình yêu thương chân thật này: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.” (Ga 15, 13). Con đường Thập Giá là một minh chứng hùng hồn về tình yêu thương cao vời của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chỉ khi con người đi vào quỹ đạo tình yêu ấy thì con người mới mong đạt được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Vào những ngày Chúa nhật và các dịp lễ trọng, trước khi bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn các Giáo xứ thường có giây phút nguyện kinh để chuẩn bị tâm hồn cho người tín hữu tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng. Trong giờ nguyện kinh này, ta không thể không nhắc đến kinh Mười Điều Răn. Đó là điều căn bản cho việc thực hành đức tin của người Do thái xưa và cũng là điều sơ yếu nhất cho việc thực hành đức tin của người Kytô hữu. Chúng ta cần cụ thể hóa những điều đó trong chính đời sống mình trong tất cả những môi trường ta hiện diện, để tình yêu thương của Chúa đã có nơi ta lan tỏa đến mọi người với quyết tâm rằng: “Ai yêu mến Thiên Chúa thì hãy yêu thương anh chị em mình.” (1Ga 4, 21)

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra lề luật yêu thương của Chúa, để chúng con biết sống tình yêu thương với Chúa và với tha nhân. Amen.


Comments are closed.