Thứ Ba sau Chúa Nhật 10 Thường Niên – Ngày 13/06/2017

Lời Chúa: Mt 5, 13 - 16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

 


Suy niệm

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 16).

Chúa Giêsu là muối ướp cho đời và là muối ngăn chặn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, mà thánh Phaolô đã diễn tả “nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết […]. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người” (2 Cr 5,14b. 19). Hơn nữa, Chúa Giêsu là muối của giao ước mới, Người là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu (x.Dt 13,20b). Chúa Giêsu không chỉ là muối đất, Người còn là ánh sáng cho trần gian, như Người đã từng tuyên bố “Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,46).

Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ và muốn họ nên đồng hình đồng dạng với Người, cùng chia sẻ sứ mạng của Người: “Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13a.14a). Muối làm ngăn chặn sự hư hoại và làm cho thức ăn thêm hương vị đậm đà. Ánh sáng sua tan bóng đêm mang lại niềm vui, sức sống cùng giúp người ta phân biệt phải trái, tốt xấu. Người môn đệ Chúa Giêsu là muối ngăn chặn sự phá hủy của tội lỗi. Người môn đệ sống tinh thần của muối là sống trong giao ước với Thiên Chúa và vị mặn của muối giao ước đó là tình yêu nơi người môn đệ. Lòng tha thiết sống trong tình yêu với Chúa, cho Chúa và cho tha nhân sẽ giúp ánh sáng, hình ảnh tốt đẹp của Chúa in vào người môn đệ và sẽ chiếu tỏa cho mọi người xung quanh như ánh sáng tự nhiên của đèn.

Muối tự nhiên không thể nhạt nhưng muối giao ước nơi lòng người môn đệ có thể nhạt. Chúa Giêsu đã cảnh báo cho các môn đệ biết điều đó “nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại”. Người môn đệ sẽ làm cho muối nhạt khi không còn tha thiết sống cho tình yêu giao ước, khi lời Chúa dạy không còn được đem ra thực hành, khi đức tin vào Chúa bị lỏng lẻo không còn vững chắc. Tình trạng thiếu lửa mến của môn đệ làm cho họ mất đi sức nóng, hơn nữa ánh sáng sẽ bị che khuất nếu họ sống theo lối sống của thế gian, vẫn chạy theo tiền tài, danh vọng. Nếu người môn đệ vẫn tiếp tục sống trong tình trạng “muối nhạt”, họ có nguy cơ bị loại ra khỏi gia đình của Thiên Chúa, bị quăng khỏi nhà.

Xin cho mọi Kitô hữu luôn giữ muối trong mình và nhiệt tình trung thành sống đời giao ước với Chúa hầu chiếu sáng cho mọi người trong nhà. Amen.


Comments are closed.