Thứ Sáu tuần XXIV Thường Niên – Ngày 22/9/2023

Lời Chúa: Lc 8, 1-3

Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước thiên Chúa. Cùng đi với Người, có nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-đa quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ.

 


Suy niệm

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

“ Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ qủy và chữa bệnh” (Lc 8, 1-2)

Trình thuật Tin mừng hôm nay (Lc 8, 1-3), kể đến những khuôn mặt người nữ tiêu biểu trong hành trình cùng đi với Chúa trên nẻo đường rao giảng. “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh”. Trong văn hóa Do thái thời Chúa Giêsu, hình ảnh một Rabbi như Chúa Giêsu mà lại giao thiệp với những người phụ nữ là điều khó chấp nhận. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã xóa bỏ rào cản phân biệt này và đón nhận sự cộng tác của họ trong sứ mạng Người đang thực hiện.

Chúa Giêsu không loại trừ ai, tất cả đều được mời gọi tham gia cộng tác với Chúa trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Đối với Chúa Giêsu, những ai phụng sự Người, không còn là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu nghĩa thiết với Chúa: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu” (Ga 15,15).

Ngày nay, Hội Thánh đang trải qua một thời đại của sự hỗn loạn, thay đổi và biến đổi bất ngờ. Từng đoàn người đang rời bỏ đức tin vì nhiều lí do. Trong số ấy có thể kể đến những bất công, kỳ thị, phân biệt dân tộc trong Hội Thánh. Sứ điệp Tin Mừng mời gọi mỗi người trở nên cộng tác viên của Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cho thời đại. Sứ mạng cao cả này cần mọi thành phần “tham gia” tích cực. Tham gia tích cực bằng việc cống hiến hết khả năng của mình. Hơn nữa, Chúa mời gọi mỗi người môn đệ biết cùng nhau cộng tác với Chúa. “Cùng nhau” nghĩa là đón nhận nhau thậm chí cả những hạn chế bằng tình yêu thương và lòng bao dung. Có như thế, sứ điệp Tin Mừng mới trở nên sống động và có sức thuyết phục cho mọi người vì “người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy nếu các con yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa hôm nay giúp chúng con biến đổi để nhiệt thành tham gia vào việc loan báo Tin Mừng bằng đời sống thiết thực của bản thân là sự hi sinh, quảng đại, phục vụ và yêu thương. Amen


Comments are closed.