Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên – Ngày 20/08/2021

Lời Chúa: Mt 22,34–40

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Phariseu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng : “Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : người phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”.

 


Suy niệm

MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37.39).

Tuần báo Newsweek số ra ngày 10-8-1993 đã ghi lại một sáng kiến mới lạ tại Nhật, đó là “Sư Máy” nhằm đáp ứng cho nhu cầu ơn gọi sư sãi ngày càng khan hiếm trong các giáo hội Phật giáo tại Nhật. Vị Sư Máy này có thể cầu kinh không biết mệt mỏi và có thể thuộc toàn bộ kinh kệ của mười giáo phái Phật giáo khác nhau tại Nhật. Tuy nhiên như tác giả bài báo ghi nhận : những cái máy này làm được mọi sự duy chỉ một điều chúng không thể làm được, đó là chúng không biết yêu thương – giới răn quan trọng mà trong Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta.

Trong Bài Tin Mừng hôm nay, một người thông luật đã hỏi Chúa Giêsu, không phải do thiện chí nhưng để thử Ngài: “Thưa Thầy, trong luật Môisê, điều răn nào trọng nhất?”. Các kinh sư và biệt phái là những người đề cao Luật và dạy người ta phải tuân giữ cách tỉ mỉ để nên người công chính. Thế mà bộ Luật, theo truyền thống, lại dày đặc với rất nhiều khoản chi li (628 luật, trong đó gồm 365 điều phải làm và 263 điều cấm), đến nỗi người ta không còn thấy đâu là điều cốt yếu. Vì thế, câu hỏi của thầy thông luật về điều răn quan trọng nhất, dù là để thử Chúa Giêsu nhưng cũng biểu lộ một băn khoăn chưa tìm được lối thoát của bao người thời bấy giờ.

Trả lời cho thắc mắc của người luật sĩ, Chúa Giêsu đã thu tóm tất cả lề luật thành một giới răn duy nhất : mến Chúa yêu người. Yêu thương là tất cả. Bởi chưng không thể kính mến Chúa mà lại ghét bỏ hình ảnh của Ngài là con người, cũng như không thể yêu thương con người mà lại không nhận ra và yêu mến Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu chân thật. Tách biệt hai mệnh lệnh ấy là chối bỏ tình yêu. Các luật sĩ và các biệt phái thời Chúa Giêsu quả là những người đạo đức : họ ăn chay, cầu nguyện và tỏ ra yêu mến Thiên Chúa hơn ai hết. Tuy nhiên Chúa Giêsu lại điểm mặt họ là những kẻ giả hình bởi vì lòng yêu mến Chúa nơi họ không được thể hiện bằng tình yêu đối với tha nhân.

Thánh Gioan Tông Đồ đã nói : “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em thì đó là kẻ nói dối, bởi kẻ không yêu thương anh em nó thấy trước mắt tất không thể yêu mến Đấng nó không thấy” (1Ga 4,20). Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta một trái tim tràn đầy lòng mến Chúa yêu người để cuộc sống của chúng ta trở nên nguồn cảm hứng lôi cuốn mọi người đến với Thiên Chúa.


Comments are closed.