Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên – Ngày 19/08/2022

Lời Chúa: Mt 22,34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

 


Suy niệm

LUẬT SỐNG

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi” (Mt 22,37).

Tin Mừng hôm nay khởi phát từ vấn đề là một sự gài bẫy nhằm triệt hạ Chúa Giêsu. Điều đó chẳng có chút yêu thương nào! Nội dung gây tranh cãi là luật nào mới là luật quan trọng nhất giữa cả “rừng” luật? Câu khẳng định “Mến Chúa – Yêu người” của Chúa Giêsu quả thật ngắn gọn, súc tích nhưng khó hiểu ở cụm từ “giống như”. Tại sao mến Chúa và yêu người có thể giống nhau được? Phải mến Chúa hơn yêu người chứ.

Thiên Chúa đã yêu thương con người. Thậm chí, Ngài đã thương con người đến cùng (x. Ga 13, 1). Đó chính là cách Thiên Chúa làm gương cho ta. Nhất là cách Chúa Giêsu thương con người bằng chính mạng sống của Ngài. Chúa Giêsu đã chết cho con người vì Ngài yêu mến Thiên Chúa. Đặc biệt, Ngài chết cho cả người ghét Ngài, thù hận Ngài hoặc chẳng biết Ngài là ai. Thêm nữa, phải yêu người như mến Chúa bởi vì đó là cách thể hiện lòng mến Chúa. Cả hai hòa quyện làm một trở thành bài ca hòa điệu cho một con tim yêu mến. Lòng mến Chúa của con người phải thể hiện qua lòng yêu thương và quan tâm anh em.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương anh em để thể hiện lòng mến Chúa của chúng con. Amen.


Comments are closed.