Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên – Ngày 23-07-2021

Lời Chúa: Mt 13,18-23

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

 


Suy niệm

THÁI ĐỘ LẮNG NGHE LỜI CHÚA.

“Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23).

Mọi người đều được mời gọi gia nhập Nước Trời. Nước này của Đấng Messia trước tiên được loan báo cho con cái Israel, nhưng hướng đến việc đón nhận mọi người thuộc mọi dân tộc. Để vào Nước Trời cần phải đón nhận lời rao giảng Nước Trời của Chúa Giêsu. Chúng ta phải đón nhận như thế nào?

Lời Chúa qua lời kể của thánh sử Matthêu cho ta thấy bốn thái độ của việc lắng nghe lời Chúa. Vì nghe lời một cách hời hợt nên những kẻ đã được gieo bên vệ đường bị quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo. Còn kẻ được gieo trên đá sỏi là những kẻ nghe nhưng không chịu đâm rễ. Do vậy, khi gặp gian nan, thử thách đức tin, họ thiếu sự kiên nhẫn. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời. Nhưng họ lại để cho lòng mình bị những đam mê, các trách vụ, những lo lắng thường nhật, của đời sống xã hội, những yêu sách trần tục chi phối, lấn át. Do vậy, Lời Chúa trở nên thứ yếu, không sinh hoa kết quả gì. Như vậy, ba thái độ trên cùng thể hiện sự thiếu khả năng lắng đọng tâm hồn và khả năng nội tâm hóa những gì được gieo. Trái ngược với những người trên là những kẻ được gieo trên đất tốt, bởi họ lắng nghe Lời và hiểu, nên sinh hoa kết trái, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là những người lấy hạt giống lời Chúa là chính yếu, là nguyên lý nền tảng trong cuộc sống của họ. Chúa cần chúng ta một thái độ đón nhận và làm trổ sinh hạt giống được gieo. Điều đó tùy thuộc vào việc chúng ta có yêu mến Thiên Chúa qua Lời của Ngài hay không? Chúng ta có lấy lời Chúa làm tiêu chuẩn cho những lựa chọn, cách sống, quyết định, cư xử với đồng loại hay không?

Xin cho chúng ta có được lòng yêu mến Thiên Chúa. Để từ đó, chúng ta có thể sống như Đức Giêsu dạy: “ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Xin cho lời Chúa thấm nhập mọi tâm tư, ý tưởng, ngôn ngữ, cách cư xử, lựa chọn, thái độ sống của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể dẹp bỏ hết mọi những thứ đang làm “bóp chẹt” hạt giống lời Chúa mà Ngài đã gieo một cách quảng đại nơi chúng.


Comments are closed.