Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên – Ngày 09-07-2021

Lời Chúa: Mt 10,16-23

Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.

 


Suy niệm

TRÊN CON ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO

“Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16).

Sau khi đã huấn thị cho các Tông đồ về mục đích, tinh thần và cách thế của người Tông đồ đi truyền giáo, Chúa Giêsu lại tiếp tục tiên báo những cuộc bách hại mà các Tông đồ sẽ gặp phải trên bước đường truyền giáo. Trong hoàn cảnh ấy Chúa Giêsu dạy cho các Tồng đồ biết phải đối phó với những bách hại như thế nào.

“Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói” Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh chiên ở giữa bầy sói để so sánh với công việc truyền giáo của các Tông đồ. Trước hết, Chúa dạy các Tông đồ phải cảnh giác trước những chống đối hiểm độc. Các Tông đồ có thể bị thù ghét, bị đánh đập, thậm chí là bị giết chết. Bị chống đối và bách hại là chuyện thường gặp của các Tông đồ. Trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu dạy các Tông đồ phải can đảm nhưng không được liều mạng: “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác.” Thứ đến là lòng kiên trì. Người Tông đồ phải bền chí mới dẫn đến thành công: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” Cuối cùng, cũng là điều qua trọng nhất: người Tông đồ phải nhớ rằng mình luôn có Chúa Thánh Thần hỗ trợ. Lời dạy đó cũng là lời mời gọi và an ủi của Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ, Chúa mời gọi các ông hãy tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh sống.

Thánh Tông đồ Phaolô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn: bắt bớ, tù đầy, đắm tàu, bị điệu ra trước quan quyền chất vấn, bị đánh đòn và cuối cùng là bị tử hình. Nhìn vào cuộc đời của Thánh nhân, thử hỏi những khó khăn ấy nếu không có Chúa Thánh Thần trợ giúp thì làm sao ngài có thể vượt qua được? Những lời dạy của Chúa Giêsu cho các Tông đồ xưa cũng chính là lời dạy cho mỗi chúng ta hôm nay. Theo Chúa là chúng ta phải chấp nhận những khó khăn gian khổ thì mới tới được vinh quang.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong đời sống. Xin Chúa ban ơn hoán cải để chúng ta biết chạy đến với Ngài, nhất là những lúc gặp đau khổ và những thử thách trong cuộc đời.


Comments are closed.