Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh – Ngày 21-05-2021

Lời Chúa: Ga 21,15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU VÀ TRÁCH NHIỆM

“Si-mon, con ông Gio-an, con có yêu mến Thầy hơn những người này không”(Ga 21, 15).

Tình yêu luôn là đối tượng mà con người mọi thời đại luôn khao khát tìm kiếm. Dù là người trí thức hay bình dân, người sống đời tu hay đời thường, người có tôn giáo hay vô thần… đều cần đến tình yêu. Thế nhưng, đi liền với tình yêu bao giờ cũng là một trách nhiệm. Trách nhiệm là thước đo mức độ của tình yêu. Trách nhiệm càng cao thì tình yêu càng sâu sắc. Điều này, hôm nay được hiển hiện nơi Tông đồ trưởng Phêrô. Ngài phải đối diện với hai thực tại, một là tình yêu đối với Chúa hai là trách nhiệm với sứ mạng Chúa trao phó là dẫn dắt đoàn chiên của Chúa.

Việc Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra lần thứ ba trước các môn đệ trong bài Tin mừng hôm nay như dành riêng cho Phêrô. Chúa Giêsu Phục sinh đã muốn Phêrô xác định lại tình mến của ông với Ngài. Ngài hỏi ông ba lần với ba câu trả lời gần như giống nhau nhưng mỗi lần lại mang một ý nghĩa khác nhau. Có thể nói đây là lần kêu gọi thứ hai đối với Phêrô. Sau thất bại và sa sút lần đầu trong tình mến, Chúa Giêsu Phuc sinh muốn ông bắt đầu một giai đoạn mới với một tình mến được ý thức hơn và tỉnh táo hơn, quyết tâm hơn. Lần này, khi đứng trước đòi hỏi của tình mến, tình yêu đối với Phêrô không phải là lời nói suông và trống rỗng, mà là một sự dấn thân bao hàm cả trách nhiệm. Chúa Giêsu Phục sinh đã xác nhận quyền ưu tiên của Phêrô và hướng ông đến những điều kiện căn bản mà người nhận nhiệm vụ mục tử phải chu toàn: tin tưởng và tình yêu vô điều kiện. Mãi cho đến khi Chúa Giêsu Phục sinh hỏi đến lần thứ ba: “con có yêu mến Thầy không”, Phêrô mới cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm đề lên vai mình và sự bất xứng của mình. Ba lần Chúa nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” như một điệp khúc vang lên về trách nhiệm cao cả của người mục tử. Thậy vậy, người chăn chiên của Chúa chỉ có thể hết lòng săn sóc, chăn dắt đoàn chiên này nếu thật sự yêu mến Chúa và tận tình dấn thân vì đoàn chiên của Ngài. Chúa không cần Phêrô thí mạng vì Chúa như ông đã cam kết, nhưng Chúa lại cần ông thí mạng vì đoàn chiên của Chúa, như Chúa đã thí mạng vì ông và vì đoàn chiên của Ngài. Với cái nhìn của Chúa, Simon-Phêrô không chỉ là một ngư phủ, nhưng còn là một mục tử đầy trách nhiệm với đàn chiên lớn lao.

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không” (Ga 21,15). Đây không chỉ lời nhắn nhủ của Chúa dành cho Phêrô mà còn dành cho mỗi người chúng ta. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta để mình sa sút trong tình mến, trong những đoan hứa ban đầu. Tuy nhiên Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay đợi chờ chúng ta. Ngài mời gọi ta sống quảng đại hơn và cậy dựa vào Ngài nhiều hơn. Do đó, để gia tăng lòng mến, niềm tín thác vào Chúa Phục sinh, chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng ban sức mạnh, tình yêu, và khơi lên cho chúng ta những khởi đầu mới như các Tông Đồ đã lãnh nhận trong Ngày lễ Ngũ Tuần để các ông loan báo Tin Mừng Chúa Phục sinh.

Xin Chúa cho chúng ta biết nối kết với Chúa qua việc tham dự Thánh lễ và đời sống cầu nguyện mỗi ngày để thêm lòng yêu mến Chúa. Đồng thời xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn biết bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng nhiều khi mỏi mòn chúng ta vẫn cẫy trông vào Chúa.


Comments are closed.