Thứ Sáu Tuần Thánh – 2019

Những hình ảnh trong ngày thứ sáu Tuần Thánh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

 

 

Comments are closed.