Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh – Ngày 16-04-2021

Lời Chúa: Ga 6,1-15

Khi ấy, Chúa Giê-su đi sang bên kia biển Ga-li-lê-a, cũng gọi là Ti-bê-ri-a. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giê-su ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Phi-líp-phê : “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn”. Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Phi-líp-phê thưa : “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

Một trong những môn đệ, tên là An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, thưa cùng Người rằng : “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giê-su nói : “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giê-su cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ : “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giê-su đã làm, người ta đều nói rằng : “Thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giê-su biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

 


Suy niệm

TẬN TÂM TRONG MỌI CÔNG VIỆC CHÚA TRAO

Người hỏi Philípphê : “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn” (Ga 6,5)

Trong cuộc sống, chúng ta được trao phó rất nhiều công việc. Mỗi người tuỳ theo địa vị của mình sẽ được trao những việc khác nhau. Có thể đó là những công việc rất vĩ đại nhưng có thể đó cũng là những công việc rất tầm thường. Trước những công việc được trao phó như thế, mỗi người chúng ta sẽ thi hành với thái độ như thế nào ?

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta phải thực hiện với hết khả năng của mình. Tin Mừng khởi đầu với việc Đức Giêsu cùng với các môn đệ đi qua “bên kia Biển hồ Galilê, cũng gọi là Biển hồ Tibêria”. Thế nhưng, ngay khi thấy thế, nhiều đoàn người liền đi theo các ngài và Chúa Giêsu đã đón nhận, dạy dỗ họ cả ngày. Vì thấy trời tối và do đây là nơi hoang vắng, nên các Tông đồ đã nói với Ngài: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. Câu trả lời của Chúa làm các ông hết sức ngạc nhiên: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Ông Philípphê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Tuy vậy, các ông vẫn cố gắng làm những gì có thể: các ông tìm được năm ổ bánh và hai con cá. Các ông không xoay xở đâu ra được phương tiện nào khác, trong khi lúc đó có tới năm ngàn người đàn ông – quá đông so với những gì các ông đang có trong tay.

Chính trong lúc này, Chúa Giêsu vận dụng mọi cái đang có: một vài ổ bánh và mấy con cá; đó là tất cả những gì các Tông đồ thu thập được Ngài làm nốt phần còn lại. Thiên Chúa là như thế, Ngài không muốn làm mà không có sự đóng góp từ phía con người, dù là rất ít ỏi. Đó là cách Chúa hoạt động trong cuộc đời chúng ta: Ngài không muốn chúng ta khoanh tay đứng nhìn khi các phương tiện sẵn có không đủ hiệu năng hay thiếu thốn. Chúa đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin, vâng phục, mạnh dạn và luôn luôn làm hết sức mình. Đừng đợi cho đến khi có mọi phương tiện trong tay, đừng đợi cho đến khi mọi khó khăn biến mất. Chúa luôn chúc phúc cho những nỗ lực của chúng ta và Ngài làm cho chúng sinh hoa kết quả.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy những khó khăn đang gặp phải là quá lớn, đến nỗi chúng ta hầu như hoặc tuyệt nhiên không thể làm được gì để đối phó với tình huống trước mắt. Tuy nhiên, Chúa đòi hỏi chúng ta đừng quá dựa cậy vào tiềm lực vật chất, bởi vì chúng có thể chỉ khiến chúng ta bi quan tuyệt vọng, nhưng thay vào đó nên tin tưởng vào các phương thế siêu nhiên. Ngài yêu cầu chúng ta phải trông cậy vào Ngài và quyền năng của Ngài. Ngài muốn chúng ta không nên suy nghĩ rằng chỉ nhờ nỗ lực từ phía con người mà có thể tìm ra giải pháp. Ngài cũng muốn chúng ta không được bi quan yếm thế.

Thánh Augustino nói: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu độ con cần có con cộng tác”. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết cộng tác với Chúa trong mọi công việc Chúa trao ngõ hầu thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời mỗi người.


Comments are closed.