Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay – 03/03/2023

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

 


Suy niệm

HOÁN CẢI NỘI TÂM

“Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu” (Mt 5,20).

Cùng với cầu nguyện, chay tịnh và bố thí, sự hối cải thực sự trong tâm hồn đóng vai trò hết sức quan trọng, nếu không nói phải là ưu tiên hàng đầu, của hành trình Mùa Chay. Lời dạy của Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng điều ấy: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu” (Mt 5,20).

Như thế nào là “công chính hơn các luật sĩ và biệt phái”? Đấy là một cung cách sống mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ Người: Giữ luật vượt lên trên khuôn khổ mặt chữ. Không xâm phạm đến tha nhân nhưng thương mến họ từ tận cõi lòng cho nên phẫn nội với anh em, bảo anh em là ngốc, là khùng đều lỗi phạm đến tha nhân nghiêm trọng không thua gì những xúc phạm về thể lý (x. Mt 5,21-23). Như thế, điều quyết định không đơn thuần là gồng mình để giữ lề luật một cách nghiêm túc mà là nỗ lực biến đổi tâm hồn để sống đức tin cách ngay chính. Chúa Giêsu không muốn chúng ta trở nên những robot, hoạt động theo chương trình được cài đặt sẵn. Người muốn chúng ta trở nên những bạn hữu, những người tuân giữ lời Người dạy trong tình yêu và với tình yêu. “Các con có sống công chính hơn những luật sĩ và biệt phái không?” Lời của Người đang chất vấn và mời gọi mỗi chúng ta hối cải cách chân thành.

Sự thống hối Giáo Hội mời gọi chúng ta trong Mùa Chay này không gì khác hơn “là trở về cùng Thiên Chúa với cả tâm hồn, đoạn tuyệt với tội lỗi, quay lưng với sự dữ, và ghê tởm những hành động xấu xa chúng ta đã phạm… ước muốn và quyết tâm thay đổi đời sống, với niềm hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và lòng tin tưởng vào sự trợ giúp của ân sủng của Ngài” (GLHTCG 1431). Đó là sự thống hối không chỉ qua việc những việc làm bên ngoài: “mặc áo vải thô, rắc tro trên đầu”, ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van nhưng là sự hối cải thật sự từ bên trong tâm hồn. Bởi lẽ “nếu không có sự hối cải nội tâm, các việc thống hối bên ngoài sẽ vô hiệu và dối trá; ngược lại, sự hối cải nội tâm thúc đẩy diễn tả tâm tình ấy bằng những dấu chỉ hữu hình, bằng những cử chỉ và những việc làm thống hối” (GLHTCG 1430). Tuy biết thế, nhưng lòng người nặng nề và cứng cỏi, chúng ta cần Thiên Chúa ban cho một trái tim mới (x. GLHTCG 1432), điều mà Ngài luôn sẵn lòng ban cho tất cả những ai thành tâm thiện chí. Vì thế, chúng ta hãy để mình được làm hòa với Thiên Chúa, (x. 2 Cr 5,20), hãy mở lòng để ơn Ngài biến đổi tâm hồn chúng ta.

Tác giả sách Ai Ca thưa lên cùng Thiên Chúa rằng: “Xin đưa chúng con về với Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, để chúng con trở về” (Ac 5,21). Xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng ta vượt thắng những ái ngại để dám bắt đầu lại và xin Ngài đồng hành nâng đỡ để ta giữ vững quyết tâm ấy đến cùng.


Comments are closed.