Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Mt 9,27-31

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

 


Suy niệm

Đức tin của hai người mù là yếu tố then chốt để họ được chữa khỏi cảnh mù lòa vốn kéo ghì cuộc sống của họ, đẩy họ ra bên lề xã hội. Thế nhưng họ tin gì? Trong tình thế éo le của mình, hai người mù chắc phải tin rằng Chúa Giêsu có quyền năng để thực hiện điều họ mong ước, tức là chữa họ khỏi mù lòa. Qua cách trình bày của thánh Matthêu, ta còn nhận ra họ khẩn nài và tin tưởng lòng thương xót của Chúa: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Nói khác đi, lòng tin của hai người mù trước hết và trên hết là sự tin tưởng vào lòng thương xót và tình yêu vô bờ của Chúa, chứ không phải chỉ là việc tin rằng Chúa sẽ ban cho họ điều họ khấn xin.

Việc cầu xin với Thiên Chúa về những nhu cầu cụ thể và tin tưởng Ngài sẽ nhận lời là điều cần thiết và tốt đẹp; nhưng nếu dừng lại ở đó thì tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta chỉ giống như ông chủ và đầy tớ, giữa người ban ơn và kẻ nhận ơn. Đó chắc chắn không phải là điều Thiên Chúa muốn. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta phải là mối liên hệ cha-con, và Ngài đã làm tất cả để giúp ta sống mối tương quan này. Do đó, Thiên Chúa muốn chúng ta cầu xin với tâm tình con thảo, tức là trước hết và trên hết tin tưởng vào lòng thương yêu vô bờ của Ngài, Đấng “sẽ ban cho con cái mình những của tốt của lành” (Lc 11,13) dù đôi khi khác ý ta xin. Lòng tin tưởng đó đòi chúng ta phải dám từ bỏ những bậc thang giá trị của thế gian, từ bỏ những đảm bảo trần thế, từ bỏ cả chính mình để mặc lấy tâm tình của người con thơ phó thác cuộc đời mình trong bàn tay yêu thương chăm sóc của cha mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ vinh quang trên trời, đã chịu đau khổ và chịu chết để giúp chúng con được trở thành những người con của Chúa. Xin giúp chúng con biết đứng vào vị thế này mỗi khi chúng con cầu nguyện với Chúa, biết tin tưởng phó thác cuộc đời trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa, vì biết rằng Chúa luôn yêu thương chăm sóc từng người chúng con. Amen.


Comments are closed.