Thứ Sáu sau Chúa Nhật 8 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 11, 11-26

(Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giê-rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đàng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng: “Cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa”. Và các môn đệ đã nghe Người nói. Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: “Nào chẳng có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dận tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp”. Ðiều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi”. Chúa Giêsu đáp: “Hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: “Hãy dời đi và gieo mình xuống biển”, mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con”.

 


Suy niệm

 Đền thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện và cư ngụ ở giữa dân Ngài. Đó cũng là nơi các tín hữu qui tụ, họp nhau cầu nguyện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và thể hiện sự hiệp thông liên đới trong cộng đoàn. Chúa Giêsu lên Đền thờ là để gặp gỡ Thiên Chúa. Đối với Người, Đền thờ là nhà của Cha Người – nhà cầu nguyện (Mc 11,17). Vì thế, khi chứng kiến tiền đường Đền thờ trở thành nơi buôn bán, Chúa Giêsu đã phẫn nộ, xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền thờ (Ga 2,16). Chúa Giêsu không hề có thái độ bất kính với Đền thờ, nơi mà Người đã được dâng hiến (x. Lc 2,22), đã giảng dạy những giáo huấn quan trọng (x. Ga 18,20), và cũng đã từng nộp thuế Đền thờ cho mình và cho ông Phêrô (x. Ga 17,24-37). Hơn nữa, Chúa Giêsu còn giới thiệu Người chính là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa (x. Ga 2,21), là nơi ở vĩnh viễn của Thiên Chúa giữa loài người: “đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem” (x. Ga 4, 21), nhưng chính là ở nơi thân xác phục sinh của Đức Kitô – ngôi Đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa.

 Qua ân sủng của Bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu đã được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chính chúng ta cũng đã trở nên ngôi đền thờ của Thiên Chúa hằng sống (x. 2Cr 6, 16). Ý thức được điều đó, chúng ta được mời gọi hoán cải và canh tân đời sống mình mỗi ngày để trở nên những viên đá sống động và thánh thiện, hầu xây dựng nên ngôi đền thờ thiêng liêng cho Thiên Chúa ngự trị.

Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp chúng con, cho chúng con biết từ bỏ đi những ý riêng, không ngừng đổi mới tâm hồn để xứng đáng trở nên ngôi Đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị. Amen.  


Comments are closed.