Thứ Sáu sau Chúa Nhật 33 Thường Niên – Ngày 18/11/2016

Lời Chúa: Lc 19, 45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.


Suy niệm

“Đức Giê-su vào Đền thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Lc 19, 45-46).

Đền thờ Giê-ru-sa-lem là thành thánh của Is-ra-el (x. 2Sm 5, 9) nơi Thiên Chúa ngự trị và là nơi cất giữ Hòm bia Giao ước. Ở đó là trung tâm sinh hoạt tôn giáo và là nơi dân thánh hành hương về đó để tìm Thiên Chúa và để “xem thấy mặt Ngài” (Tv 27/26, 4-8). Gần đến lễ Vượt qua của người Do Thái, không khí buôn bán, trao đổi hàng hóa của những lái buôn trong Đền thờ cũng rộn ràng và tấp nập không thua gì phiên chợ tết : kẻ mua chiên, người bán bò, kẻ mua bán bồ câu, kẻ khác trao đổi bạc. Điều đó làm Chúa Giê-su phải lấy dây làm roi mà xua đuổi chiên cũng như bò ra khỏi Đền thờ, còn tiền của những người đổi bạc Người đổ tung ra, và người lật nhào bàn ghế của họ (x.Ga 2, 15). Người nói với họ : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2, 16). Như thế, Chúa Giê-su khẳng định : Đền thờ Giê-ru-sa-lem là “Nhà Cha Người”, Người chính là Con Thiên Chúa, và không ai được phép làm ô uế Đền thờ, biến nơi thờ phượng thành “Sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19, 46).

Đền thờ mới là Thân mình Chúa Ki-tô (x. Ga 2, 19) nơi Thiên Chúa hiện diện (x. Cl 2, 9) Giáo Hội cũng là Thân mình Chúa Ki-tô nên cũng là Đền thờ (x. Ep 2, 20-22),và mỗi Ki-tô hữu là chi thể Chúa Ki-tô nên cũng là Đền thờ Chúa Thánh Thần (x. 2Cr 6, 19). Như thế, việc Chúa Giê-su thanh tẩy Đền thờ Giê-ru-sa-lem qua tin mừng hôm nay, mời gọi chúng ta thanh tẩy Đền thờ tâm hồn mình, loại bỏ tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành động không xứng hợp ra khỏi con người ta, và biết dành cho Chúa vị trí ưu tiên trong tâm trí ta. Chúng ta cũng cần thanh tẩy tâm tình khi tham dự các giờ cử hành Phụng vụ, gạt bỏ những lo ra, chia trí để thờ phượng Chúa cách trọn hảo, và chúng ta cũng phải thanh tẩy tâm thế bằng thái độ cung kính, thờ lạy khi vào Thánh đường, nơi Chúa Giê-su hiện diện trong bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, bài học Chúa thanh tẩy Đền thờ Giê-ru-sa-lem vẫn luôn có tính thời sự cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết luôn dành cho Chúa sự thờ phượng đúng đắn nhất trong tâm hồn, với tất cả tâm tình và con người của chúng con. Amen.


Comments are closed.