Thứ Sáu sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Ngày 27/01/2017

Suy niệm

“Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ dưới bóng” (Mc 4,29).

Chúa Giê-su dùng dụ ngôn hạt lúa và hạt cải để nói về sức mạnh của Nước Trời. Hạt cải “là loại nhỏ nhất trên mặt đất” (Mc 4,31), nhưng khi mọc lên, nó lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Một loại hạt nhỏ bé nhưng có sức sống tràn trề đến bất ngờ. Sức mạnh của hạt lúa vẫn âm thầm nảy mầm và mọc lên (khi được gieo) dù người gieo có ngủ hay thức “Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt” (Mc 4, 28). Nước trời được gieo vào lòng thế gian cũng âm thầm, nhỏ bé, khiêm tốn như những hạt giống, nhưng sức mạnh của nó thì sung mãn đến vô tận. Khởi đầu là hạt giống Giê-su, rồi đến các Tông Đồ, đến các tín hữu và còn nhiều hạt giống khác…đang mang lại cho nhân loại vụ mùa bội thu. Tình yêu thương, lòng bác ái, sự hy sinh của con người hôm nay đang là những hạt giống trổ bông trĩu nặng từ hạt giống Giê-su. Sự lớn mạnh của Nước trời vừa là nơi náu ẩn an toàn cho con người thời đại nương ẩn “chim trời làm tổ dưới bóng”, vừa là kho lương thực chân lý không bao giờ vơi để con người đói sự thiên, khát sự công chính tìm đến,“bông lúa nặng trĩu hạt”. Khi sức mạnh nước trời đã đạt đến thời điểm chín mùi “lúa vừa chín”, thì chính Ông Chủ đem “liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa”.
Người tín hữu phải mang trong mình sức mạnh thầm lặng của hạt cải và hạt lúa để gieo vào thế gian. Họ cần ý thức sâu sắc bản chất lan tỏa của hạt giống Lời Chúa. Những hy sinh nhỏ bé, thầm lặng trong từng ngày của chính tôi sẽ trở nên mảnh đất màu mỡ để mạnh hạt giống tăng trưởng mau lẹ. Nếu kết quả của hạt lúa là “bông lúa nặng trĩu hạt” thì mùa gặt của Ki-tô hữu là “ Dấu chỉ lòng thương xót Chúa”. Nếu tiện ích của hạt cải là “ Chim trời có thể làm tổ dưới bóng” thì gương sáng của môn đệ theo Chúa là “Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”. Hạt lúa và hạt cải chỉ sinh bông hạt khi sẵn sàng để Ông Chủ chăm sóc. Người tín hữu lắng nghe lời Chúa trong Thánh Lễ, giờ Chầu, giờ kinh…là tạo điều kiện cho hạt giống hấp thụ nước, không khí, đất… còn khi thực hành Lời Chúa là người tín hữu đang làm trổ sinh bông hạt nước trời. Lúc đó, Thiên Chúa sẽ hân hoan gặt lúa về.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở nên những hạt giống mang trong mình sức mạnh của Nước trời. Đời sống của chúng con chỉ có thể sinh “bông hạt trĩu nặng” khi chúng con bám chắc vào lòng thương xót của Chúa. Amen.


Comments are closed.