Thứ Sáu sau Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

 


Suy niệm

 Sau khi hoàn tất sứ vụ ở Galilê, Chúa Giêsu trở về quê hương Nazarét. Đây là nơi Ngài đã sống những năm tháng ẩn dật trước khi thi hành sứ vụ rao giảng công khai. Chúa Giêsu trở về Nazarét vì muốn cho những người dân ở quê hương được đón nhận Tin Mừng. Tuy nhiên, theo như thánh Mátthêu thuật lại thì việc rao giảng ở quê nhà của Chúa Giêsu không được thành công.

Có lẽ trước khi Chúa Giêsu về thăm quê hương Nazarét thì dân làng ở đây đã nghe được những tiếng đồn về Chúa. Đến khi những người đồng hương Nazarét được tận tai nghe những lời giảng dạy, tận mắt chứng kiến những phép lạ từ nơi Chúa Giêsu thì họ đã sửng sốt và kinh ngạc. Sự khôn ngoan trong lời nói và uy quyền trong các phép lạ đã dẫn họ đến gần niềm tin rằng đây chính là Đấng Cứu Tinh mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân tộc. Nhưng tiếc thay, họ đã không tin rằng người đang giảng dạy và làm phép lạ trước mặt họ là Đấng Messia. Bởi vì những người Nazarét nghĩ rằng họ biết quá rõ về thân thế và gia cảnh của Chúa Giêsu. Trong mắt họ, Chúa Giêsu là một người thợ mộc tầm thường, và sống trong một gia đình bình thường. Họ còn biết rõ rằng cha mẹ và anh em của Chúa Giêsu là những người nghèo hèn, và chị em của Chúa là bà con lối xóm với họ. Và hơn nữa, Đấng Cứu Thế không thể nào xuất thân từ một ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn như Nazarét. Với lối suy nghĩ đó, những người đồng hương đã không nhận ra căn tính của Chúa Giêsu dẫn đến thái độ khước từ. Nguồn gốc tầm thường chính là chướng ngại làm cho dân làng Nazarét không nhận ra căn tính của Chúa và tin vào Ngài.

Trong cuộc sống thường nhật, Chúa Giêsu vẫn đến thăm tôi trong những người thân cận, nhất là những người hèn kém, bé mọn, nghèo khổ và tầm thường. Tôi có tiếp đón Chúa hay là tôi đã để cho những thành kiến cản trở làm cho tôi không nhận ra Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazarét đã không tin vào Chúa vì Chúa chỉ là một chàng thợ mộc bình thường. Nhiều kẻ khác không tin Chúa là Thiên Chúa bởi Chúa sống như một con người. Xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con khiêm tốn nhận ra Chúa đang tỏ mình trong những con người bình thường và đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể.


 

Comments are closed.