Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên – Ngày 10/11/2022

Lời Chúa: Lc 17, 20-25

Người Pharisêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU HIỆN THÂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” ( Lc 17,21).

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, thánh Luca cho chúng ta nghe cuộc đối thoại giữa những người Pharisêu và Đức Giêsu. Trong cuộc đối thoại này, người Pharisêu muốn hỏi Đức Giêsu về ngày giờ Triều Đại Thiên Chúa đến? Tại sao những người Pharisêu lại quan tâm về Triều đại Thiên Chúa? Và câu trả lời của Đức Giêsu “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (x.Lc 17,21) có ý nghĩa gì?

Khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã nói “Thời kỳ đã mãn và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Lời rao giảng này của Đức Giêsu cũng chính là niềm hy vọng của dân Do Thái. Bởi lẽ, sau khi nền quân chủ của Israel suy yếu và phải đi lưu đầy, dân đã hướng niềm hy vọng đến một vị vua trong tương lai, đó chính là Đấng Messia của Thiên Chúa. Đấng ấy sẽ giải phóng họ khỏi áp bức, lập nên một vương quốc mới thịnh vượng và hùng mạnh. Niềm hy vọng này càng mạnh mẽ hơn, khi dân Do Thái cũng đang sống dưới ách đô hộ của người Rôma vào ngay lúc này. Vì thế, khi nghe Đức Giêsu loan báo về Triều đại Thiên Chúa, họ liền đến gặp Ngài và hỏi cho biết ngày giờ Triều đại Thiên Chúa đến.

Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của người Do Thái, Triều đại Thiên Chúa mà Đức Giêsu rao giảng không phải là một địa điểm rõ ràng về địa lý; cũng không phải là cơ cấu hữu hình như một quốc gia có thể quan sát được theo kiểu “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!” (Lc 17,21). Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu nói đến chính là Ngài “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21). Thật vậy, với sự hiện diện của Đức Giêsu thì “người mù được xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5). Những phép lạ của Đức Giêsu làm vừa nói lên ơn cứu độ về mặt thiêng liêng và thể lý trong hiện tại, vừa là dấu chứng của Nước Trời mai hậu trong đó không còn bệnh tật, khổ đau, chết chóc. Điều này cho ta thấy, quyền năng của Thiên Chúa đã đến và đang ở trong Đức Giêsu. Do đó, ai tin và đón nhận lời giảng dạy của Đức Giêsu là đón nhận “chính Nước Thiên Chúa”.

Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao lối sống tự do cá nhân và hưởng thụ. Mối nguy hiểm của lối sống này biến con người trở nên ích kỷ, hời hợt và ít quan tâm đến người khác, thiếu khả năng liên vị, không biết tôn trọng và yêu thương người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta phải làm gì trước lối sống của con người ngày nay? Giữa những đau khổ, thất vọng, chúng ta được mời gọi sống tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa. Giữa những dửng dưng, vô cảm, chúng ta được mời gọi sống quan tâm, chia sẻ với những người thiếu may mắn. Giữa những hận thù và chia rẽ, chúng ta được mời gọi sống yêu thương, tha thứ. Thánh Phaolo dạy: “Đừng ai tìm ích lợi cho mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Vậy dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,24.31). Mỗi việc chúng ta làm với tình yêu và lòng mến, là chúng ta đang làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện, lớn lên và phát triển hơn trong môi trường sống của chúng ta như “nắm men được vùi vào đấu bột làm cho cả hũ bột dậy men” ( Mt 13, 34; Lc 13,21).

Thánh Phaolo nói “bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người” (Cl 3,23-24). Xin Chúa cho chúng conbiết cởi bỏ cái nhìn hẹp hòi ích kỷ để nhận ra Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, qua những việc làm đầy yêu thương và trong các công việc phục vụ hằng ngày.

.


Comments are closed.