Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên – Ngày 14/10/2021

Lời Chúa: Lc 11, 47-54

Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng:Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.

 


Suy niệm

LUẬT CỦA TIN MỪNG

“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lc 11,52)

Có một câu chuyện kể rằng: Khi bỏ một con cua vào cái sọt thì nó dễ dàng leo ra, nhưng khi bỏ nhiều con cùng lúc thì chẳng con nào có thể leo ra khỏi sọt. Lý do là khi chỉ một con cua thì chẳng có con nào kéo nó xuống, nhờ đó nó dễ dàng leo ra, còn khi có nhiều con thì không con nào cho con nào leo ra. Người bắt cua gọi nôn na là định luật con cua. Qua đó cho ta thấy, những con cua hại các con cua khác và chính nó, bài học là nếu không thể chấp nhận cho con cua khác có thể thoát ra, thì mình cũng không thể thoát ra.

Đoạn Tin Mừng cho thấy việc Chúa Giêsu chỉ ra sự sai lầm của các nhà thông luật và hậu quả họ sẽ phải gánh chịu nếu cố chấp. Thế nhưng họ không hề hối cải mà còn chống đối Chúa Giêsu. Bài Tin mừng hôm nay cho ta thấy thái độ nghiêm khắc của Chúa Giêsu đối với các nhà thông luật, bởi vì thái độ của họ trái ngược với tinh thần của Luật Tin Mừng. GLCG 1965 dạy rằng: Luật mới hay Luật Tin Mừng là sự trọn hảo nơi trần thế của Luật thần linh, tự nhiên và được mạc khải. Đây là công trình của Đức Kitô, được trình bày cách đặc biệt trong bài giảng trên núi. Đây cũng là công trình của Chúa Thánh Thần, và nhờ Ngài, nó trở thành luật nội tâm của đức mến: Ta hoàn thành một Giao Ước với nhà Israel và nhà Giuđa… Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng còn chúng sẽ là Dân của Ta (Dt 8,8.10). GLCG 1970 còn dạy rằng: Luật Tin Mừng bao hàm sự lựa chọn dứt khoát giữa ‘hai con đường’, và thực hiện các lời dạy của Chúa; Luật Tin Mừng được tóm trong khuôn vàng thước ngọc: ‘Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta, vì Luật Môisen và lời các ngôn sứ là thế đó’ (Mt 7,12). Toàn bộ Luật Tin Mừng được chứa đựng trong điều răn mới của Chúa Giêsu, là chúng ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta (x.Ga 15. 12).

Chúng ta là những người đã biết Chúa Giêsu, đã biết Tin Mừng cứu độ và tinh thần của Chúa đã truyền vậy chúng ta phải ra sức thi hành. Nhưng liệu tự chúng ta có đủ sức để thi hành không? vì như Chúa Giêsu nói: “Không có Thầy anh em chẳng làm được gì”(x. Ga 15,5).

Lạy Chúa Giêsu, Luật Chúa dạy chúng con đã rõ. Chính cuộc sống của chúng con sẽ nói lên điều đó. Chúng con cầu xin Chúa ban cho ta có đủ sức mạnh của lòng mến để thi hành luật của Tin Mừng. Amen.


Comments are closed.