Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên – Ngày 23/09/2021

Lời Chúa: Lc 9,7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

 


Suy niệm

GẶP GỠ ĐỨC GIÊSU

“Vua tìm cách gặp Chúa Giêsu” (Lc 9, 9).

Đời sống đức tin Kitô hữu là một hành trình liên lỉ xây dựng tương quan gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là khát khao của vua Hêrôđê trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Đó có phải là khao khát của mỗi chúng ta không?

Vua Hêrôđê đã nghe hoàng loạt câu chuyện về Chúa Giêsu. Ông trở nên bối rối vì mỗi người kể một kiểu. Họ dựa trên kinh nghiệm cá nhân, kiến thức giới hạn và cả những nghe ngóng thông tin từ người khác để nói về Chúa Giêsu. Họ cho rằng Chúa Giêsu là Gioan Tẩy giả chết sống lại, một Êlia, hay một tiên tri thời xưa…Điều này càng làm cho Hêrôđể cảm thấy hoang mang, sợ hãi kèm chút tò mò. Cho nên, ông quyết định tự mình tìm gặp Chúa Giêsu để biết rõ Người là ai.

Tâm trạng hiếu kỳ của Hêrôđô cũng phần nào là tâm trạng của mỗi Kitô hữu chúng ta. Chúng ta được dạy về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian, Con Một Thiên Chúa, Thiên Chúa làm người, Đấng xót thương, Mục Tử Nhân Lành…Những tên gọi này làm động lực giúp chúng ta hiểu biết thêm về Thiên Chúa nhưng đây chỉ là một kiến thức về Thiên Chúa. Trái lại, để đạt đến một sự hiểu biết bằng trái tim, biết đúng tên đúng người, chúng ta cần có thời gian gặp gỡ chính Chúa. Trong cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, chúng ta có cơ hội đi vào đối thoại với Ngài. Nghĩa là có quyền hỏi Thiên Chúa là ai và lắng nghe Ngài trả lời trực tiếp cho chúng ta.

Chúng ta cần có sự hiếu kỳ, tò mò để thúc đẩy ước muốn tìm kiếm và luôn khát khao gặp được Chúa để biết xác thực Chúa là ai trong cuộc đời chúng ta. Thực tế, không phải chúng ta là người mong muốn gặp Chúa nhưng chính Chúa đã khát khao gặp mỗi chúng ta. Chúa khao khát biết xem Ngài có chỗ nào trong tâm hồn chúng ta. Đức thánh cha Phanxicô trong bài giảng kết thúc đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest nói rằng, Ngày hôm nay, Chúa cũng nhìn vào từng người chúng ta và hỏi: “Thật sự đối với con, Ta là ai? Câu hỏi này, được đặt ra cho mỗi người chúng ta, không chỉ đòi một câu trả lời nhanh chóng lấy từ sách giáo lý, nhưng là một câu trả lời từ kinh nghiệm cá nhân, từ cuộc sống của mỗi người.”

Chỉ khi chúng ta biết về Chúa, cảm nghiệm và kinh nghiệm về Chúa trong tương quan cá nhân qua lắng nghe và đối thoại, chúng ta mạnh dạn và xác tín trả lời câu hỏi cho Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô, Chúa của đời con. Như vậy, chúng ta được mời gọi và khuyến khích gia tăng gặp gỡ Chúa Giêsu qua cầu nguyện và đọc Kinh Thánh để nghe được chính Chúa nói với chúng ta. Đồng thời, mỗi ngày, hãy dành khoảng 10 phút tĩnh lặng trước khi ngủ, hướng tâm hồn lên Chúa. Hãy quyết tâm nuôi dưỡng một tâm hồn khát khao gặp gỡ Chúa như Giakêu, như người mù bên vệ đường, hay như vua Hêrôđê hôm nay.

Lạy Thiên Chúa của lòng trí con,
Xin gia tăng lòng khao khát gặp gỡ Chúa cho con.
Xin giúp con luôn sống kết hiệp với Chúa,
Xin thúc đẩy con mong muốn mở tâm hồn để Chúa biến đổi nên như khí cụ bình an của Chúa cho anh chị em. Amen.


Comments are closed.