Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên – Ngày 16/09/2021

Lời Chúa: Lc 7,36-50

Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !” Đức Giê-su lên tiếng bảo ông : “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông !” Ông ấy thưa : “Dạ, xin Thầy cứ nói.” Đức Giê-su nói : “Một chủ nợ kia có hai con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn ?” Ông Si-môn đáp : “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giê-su bảo : “Ông xét đúng lắm.”

Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn : “Ông thấy người phụ nữ này chứ ? Tôi vào nhà ông : nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Tội của chị đã được tha rồi.” Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng : “Ông này là ai mà lại tha được tội ?” Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”

 


Suy niệm

SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47)

Tội lỗi đáng bị luận phạt nhưng tội nhân cần được tha thứ. Lòng thương xót của Thiên Chúa không mệt mỏi để tha thứ. Tuy nhiên, chúng ta có can đảm để trở về với Ngài không?

Tin Mừng hôm nay cho thấy sự ăn năn thống hối thực lòng của người phụ nữ. Chị biết thân phận yếu hèn của mình và chị cần đến lòng thương xót của Chúa. Chị mang đến một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt tưới đẫm chân, lấy tóc mình mà lau. Chắc hẳn chị đã khóc nhiều đến nỗi có thể dùng nước mắt để lau. Những giọt nước mắt thống hối và ăn năn của kẻ có tội thành tâm quay trở về.

Chúa Giêsu là gương mặt hữu hình của lòng thương xót. Người đến để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối trở về với Chúa. Chúa thương xót hết mọi người không trừ một ai, nhất là những người tội lỗi. Quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ khi Chúa tha thứ cho tội nhân: “tội của chị đã được tha rồi”. Tội lỗi đáng bị lên án nhưng tội nhân cần đến sự cảm thông và tha thứ. Trái với lòng thương xót của Chúa là thái độ xét đoán của ông Pharisiêu. Ông nhìn người phụ nữ với ánh mắt dò xét và nghĩ bụng: “một người tội lỗi”. Ánh mắt của sự khinh khi và xa lánh. Ánh mắt ấy có thể là của mỗi người chúng ta khi nhìn những người tội lỗi khi đồng hóa họ với tội. Trước nhan Chúa, chúng ta đều là tội nhân cần đến lòng thương xót của Ngài.

Nếu sự khiêm tốn là bước đầu của hành trình hoán cải thì biết mình lại là điều kiện căn bản để được Chúa thứ tha. Người phụ nữ biết thân phận yếu hèn của chị. Chị vượt lên mọi dị nghị, của tiếng đời để đến với Chúa. Chị sẵn sàng làm tất cả để phục vụ Người. Còn chúng ta có nhận ra mình là kẻ có tội cần đến lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa hay chỉ biết xét đoán người khác? Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nếu mỗi người biết khiêm tốn nhìn nhận phận người yếu đuối và nhìn nhận tha nhân như người anh chị em của mình.

Xin Chúa cho chúng ta ý thức về phận người của chúng ta và chạy đến với lòng thương xót Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ và ơn nâng đỡ vượt thắng những cơn cám dỗ trong cuộc đời. Đồng thời, ý thức mình là người tội lỗi bất xứng chúng ta cần xin Chúa ban ơn hoán cải và chạy đến với Chúa qua Bí tích Hòa Giải, để nhận lãnh hồng ân tha thứ của Người.


Comments are closed.