Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Ngày 02/06/2022

Lời Chúa: Ga 17, 20-26

20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, ĐẤNG HIỆP HÀNH

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta (Ga 17,20-21).

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, cách riêng bài Tin mừng, thật có ý nghĩa khi chúng ta đang cùng Hội Thánh hiệp hành với ba chiều kích: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Tin Mừng hôm nay là một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Qua lời cầu nguyện, chúng ta nhận ra hình ảnh một Hội Thánh hiệp hành, được kêu gọi tiến tới sự hiệp nhất trong tình yêu như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha, một Hội Thánh không ngừng tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng Chúa Cha sai đến và rao truyền niềm tin ấy cho mọi người, để tất cả được sự sống đời đời. Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô (x.Ga 17, 3). Nếu lời cầu nguyện giúp ta nhận ra hình ảnh Hội Thánh hiệp hành, thì nơi Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Ngài chính là Đấng hiệp hành để tất cả chúng ta sống hiệp thông cách đích thực và tham gia sứ mạng cách trọn vẹn.

Chúa Giêsu là Đấng hiệp hành khi Ngài luôn kết hiệp mật thiết với Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mọi việc Ngài làm đều quy hướng về Cha, vâng theo thánh ý Cha, làm vinh danh Cha. Chúa Giêsu luôn là một với Chúa Cha và Thánh Thần. Sự hiệp nhất trong Ba Ngôi là nguyên lý nền tảng cho mọi sự hiệp nhất trong Giáo hội, và đích điểm của Giáo hội cũng là tiến tới sự hiệp nhất với chính Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Đấng hiệp hành khi Ngài hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó. Sứ mạng của Chúa Giêsu là tôn vinh Thiên Chúa Cha và ban sự sống đời đời cho con người: “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,4). Ngài đã tôn vinh Cha trong mọi lời nói, việc làm, nhất là qua sự vâng phục đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá, đã đổ đến giọt máu cuối cùng để giải thoát con người khỏi tội lỗi, giao hòa thế gian với Thiên Chúa và trao ban Thần Khí sự sống để con người được tái sinh thành thụ tạo mới, làm con Thiên Chúa. Khi về trời, Chúa Giêsu đã trao lại sứ mạng cho Giáo hội, là phải tiếp tục ra đi loan báo Tin mừng, để danh Cha được cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, và để mọi người, mọi thời đón nhận ơn cứu độ Chúa ban.

Chúa Giêsu là Đấng hiệp hành khi Ngài đã tham gia trọn vẹn sứ mạng của mình. Ngài chẳng nề từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa mà mặc lấy thân phận con người. Ngài đã cùng ăn cùng uống với con người, kể cả những người tội lỗi. Ngài đã tiếp đón, đã chạm đến biết bao con người khốn khổ, nghèo hèn, để yêu thương họ, cảm thông và nâng họ đứng lên. Ngài cũng chịu người ta sỉ vả, khinh chê, từ chối, bất công, đã sống nghèo khổ đến nỗi không có chỗ tựa đầu. Ngài đã đi đến tận cùng của thân phận con người khi bằng lòng chấp nhận chết trên thập giá, “vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Dt 2,18). Đặc biệt, Ngài không phải là một người độc hành trong sứ mạng, nhưng Ngài mời gọi một nhóm người cùng tham gia với Ngài. Họ là nhóm Mười Hai, rồi bảy mươi hai muôn đệ khác, và mỗi người chúng ta hôm nay. Tất cả đều được mời gọi bước theo Đấng hiệp hành, qua và trong Giáo hội là Hiền Thê của Ngài, để loan Tin mừng cứu độ của Chúa tình yêu mến cho mọi người.

Chúng ta cùng khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần xuống trên toàn thể Giáo hội và từng người Kitô hữu. Xin Ngài giúp chúng ta luôn hướng về Chúa Giêsu, Đấng hiệp hành, để cùng với Giáo hội, chúng ta tiến bước giữa lòng thế giới hôm nay trong an bình, đầy niềm tin và hy vọng, vì biết rằng “này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20)”.


Comments are closed.