Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên – Ngày 11-02-2021- Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc tế Bệnh nhân

Lời Chúa: Mc 7, 24-30

Khi ấy, Chúa Giê-su đến địa hạt Ty-rô và Si-đôn. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người.

Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói : “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng : “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Người liền nói với bà : “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”.

Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

 


Suy niệm

KHIÊM HẠ VÀ TÍN THÁC VÀO CHÚA GIÊSU

“Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. (Mc 7,29)

Lời Chúa hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một bé gái bị quỷ ám, nhờ lòng tin mạnh mẽ của người mẹ gốc dân ngoại. Câu chuyện này giúp chúng ta ý thức tầm quan trọng của đức tin đối với những ai đang mang gánh nặng đau khổ vì bệnh tật thể xác cũng như tinh thần. Qua đó, chúng ta nhận ra Lòng Thương Xót không giới hạn của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Bất kể chúng ta, xuất thân như thế nào, có gặp đau khổ hay thử thách lớn đến đâu, chỉ cần tin tưởng và khiêm tốn nài xin Lòng Thương Xót nơi Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi và bệnh tật.

Vào thời Chúa Giêsu, dân Do Thái quan niệm mọi quyền ưu tiên về mặt tôn giáo đều phải dành cho họ, dân riêng của Thiên Chúa. Nếu ai đó nhận được ơn chữa lành bệnh tật, thì cũng đồng nghĩa là Thiên Chúa đã can thiệp và giải thoát người đó. Xyri đại diện cho các dân ngoại, nên người đàn bà có con bị quỷ ám muốn được chữa lành, cũng phải xếp hàng sau những người Do Thái: “hãy để con cái ăn no trước đã”. Tuy nhiên, đó là một quan niệm hoàn toàn lỗi thời và hẹp hòi về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chứng minh sự lỗi thời và hẹp hòi đó, bằng phép lạ “chữa lành từ xa” cho đứa con gái nhỏ của người đàn bà Xyri. Lý do thật đơn giản, chỉ vì bà ấy đã khiêm tốn và tín thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu. Bà mẹ gốc dân ngoại thuộc xứ Xyri đã vượt qua mọi rào cản của ý thức hệ và kiên nhẫn nài xin Chúa Giêsu: “các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái” (Mc 7, 28).

Tấm gương đức tin của người đàn bà Xyri, cho chúng ta cơ hội nhìn lại đời sống đức tin và thái độ đáp trả ơn Chúa trong cuộc đời mình. Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều là những bệnh nhân trước mặt Thiên Chúa. Có những người đang phải chịu những đau đớn về mặt thân xác vì bệnh tật thể lý, nhưng cũng có rất nhiều người khác đang phải đau đớn cùng cực vì những vết thương bên trong tâm hồn. Thế nhưng nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa xót thương luôn chờ đón để chữa lành từng người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có biết khiêm tốn và tín thác tuyệt đối vào Lòng Thương Xót ấy hay không mà thôi. Chúng ta hãy kiên nhẫn tin tưởng thánh ý Chúa thể hiện qua những bệnh tật và khổ đau của mình. Bởi vì bất cứ ai bày tỏ lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa Giêsu một cách khiêm hạ, họ sẽ không bao giờ phải ra về tay không: “vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con bà rồi” (Mc 7, 29).

Hôm nay là ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 11-02, Giáo Hội mừng lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày cuối Năm Canh Tý, chúng ta cùng hướng về Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót để khiêm hạ và tin tưởng cầu nguyện, tạ ơn về năm cũ và dâng năm mới lên cho Chúa. Ước gì lòng từ mẫu khi Mẹ đứng bên Thánh Giá Chúa Giêsu trên đồi Canvê cũng được biểu lộ để nâng đỡ đức tin và lòng cậy trông của chúng ta, để tất cả chúng ta được Chúa chữa lành những vết thương thể xác cũng như tinh thần.


Comments are closed.