THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỬ HÀNH THÁNH LỄ TIỆC LY- BƯỚC VÀO TAM NHẬT THÁNH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

CỬ HÀNH THÁNH LỄ TIỆC LY- BƯỚC VÀO TAM NHẬT THÁNH

Vào lúc 16h45 thứ Năm- ngày 28-03-2024, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc cử hành thánh lễ Tiệc Ly- tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí Tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác.

Mọi thành viên trong gia đình Đại Chủng Viện họp nhau tại nhà nguyện cùng Đức Cha Gioan cử hành thánh lễ, Khai mạc Tam Nhật Thánh.

Trong bài giảng, Đức Cha nhắc đến việc thiết lập giao ước mới của Chúa Giêsu- giao ước vĩnh cửu, giao ước cứu độ. Giao ước mới làm trọn hảo giao ước của Môsê. Cả hai được chính mầu nhiệm bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu thiết lập hôm nay làm sáng tỏ và tròn đầy ý nghĩa trong dòng lịch sử cứu độ.

Đức Giám Mục chủ tế thực hiện lại nghi thức rửa chân của Chúa Giêsu diễn tả cung cách khiêm tốn phục vụ.

Sau khi hiệp lễ, cộng đoàn cùng Đức Cha chủ tế kiệu Thánh Thể sang nhà nguyện tạm. Từ giây phút này, gia đình Chủng Viện sống bầu khí thinh lặng, chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể để cảm nến tình yêu đến cùng (x, Ga 13,1) mà Chúa đã dành cho nhân loại trong mầu nhiệm Thánh Giá.

Ban Văn Hoá- Thần học III

.

Comments are closed.