Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng – Ngày 23/12/2021

Lời Chúa: Lc 1,57-66

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

 


Suy niệm

GIOAN LÀ DẤU CHỈ CỦA NIỀM VUI VÀ LỜI LOAN BÁO VỀ ĐẤNG CỨU THẾ.

“Tên cháu là Gioan” (Lc 1,63)

Trong bài Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, thánh sử Luca trình bày cho chúng ta về sự chào đời của Gioan Tẩy giả. Sự ra đời của Gioan là niềm vui, cách cụ thể được thấy nơi ông Dacaria và bà Ê-li-sa-bét (x. Lc 1,25). Tuy nhiên, niềm vui của hai ông bà lại là một thắc mắc cho nhiều người, bởi vì họ đã thấy và nghe biết những điều lạ lùng xung quanh việc con trẻ chào đời. Họ không hiểu lý do tại sao ông Da-ca-ri-a lại không nói được khi trở ra khỏi đền thờ. Họ không hiểu tại sao một người mang tiếng là son sẻ nay lại sinh được một người con, và họ không biết ý nghĩa là như thế nào việc đặt tên cho con trẻ là Gioan! Bởi vì dễ hiểu, Thiên Chúa là lý do của chương trình này và Người đang thực hiện những điều mà sứ thần đã loan báo, khi đến thời gian đã định.

Nếu sự ra đời của Gioan Tẩy giả đã làm thắc mắc cho nhiều người, thì sứ vụ mà Gioan sẽ thi hành chắc chắn là một giải đáp thỏa đáng. Khi truyền tin cho ông Da-ca-ri-a, sứ thần đã loan báo về sứ vụ của Gioan rằng: “Em sẽ đưa nhiều con cái Is-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”(Lc 1,16-17). Như thế, sự ra đời của Gioan không chỉ là niềm vui được Chúa ban ơn cho một gia đình, mà hơn nữa là niềm vui vì Gioan là dấu chỉ đầu tiên cho biết thời kỳ Đấng Mê-si-a đã đến. Niềm vui ngày con trẻ chào đời không chỉ là ơn lành của Chúa ban cho một người phụ nữ son sẻ, nhưng hơn thế, niềm vui diễn tả niềm hy vọng về Đấng Mê-si-a đến mang ơn cứu độ cho muôn dân. Và Gioan là chính niềm vui, là sứ điệp loan báo về Đấng Cứu Thế.

Sự ra đời của Gioan Tẩy Giả không mời gọi chúng ta thắc mắc, nhưng mời gọi mỗi người qua mọi thời, có được một niềm vui thực sự. Niềm vui này phải được thấy nơi đời sống của mỗi người. Niềm vui này đã được Giáo Hội chuẩn bị rất đặc biệt trong những ngày của Mùa Vọng này, để một cách xứng đáng nhất, mỗi người có thể đón Chúa đến trong tâm hồn. Thiết nghĩ, sẽ không có được niềm vui nếu không có sự hoán cải thực sự. Sẽ không có sự hoán cải nếu không có sự dấn thân cho việc điều chỉnh đời sống tâm hồn mình. Sẽ không có sự dấn thân thực sự nếu không có một lòng khao khát canh tân đời sống bản thân mỗi người. Và sẽ không có niềm vui thực sự nếu tâm hồn mỗi người chưa thực sự chuẩn bị để đón mừng Chúa đến.

Thiên Chúa đã tuyển chọn các ngôn sứ để loan báo và thực hiện những ý định của Người. Thiên Chúa đã chọn gọi Gioan Tẩy giả làm Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế, và Thiên Chúa cũng đang chọn gọi những người Ki-tô hữu chúng ta thi hành chương trình của Người theo cách thế riêng của mỗi người, phù hợp theo bậc sống của mỗi người trong cuộc sống hiện tại.

Nguyện xin ơn thánh Chúa đồng hành và hướng dẫn mỗi người Ki-tô hữu trong đời sống chúng tá cho lời loan báo về Tin Mừng. Và nguyện ước cho niềm vui đời sống chứng tá của mỗi người Ki-tô hữu sẽ là dấu chỉ hữu hiệu và là hình ảnh sống động cho lời loan báo về Đấng Cứu Thế cho trần gian này.


Comments are closed.