Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay – Ngày 31/03/2022

Lời Chúa: Ga 5, 31-47

31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?

45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?

 


Suy niệm

TIN VÀO ĐỨC KITÔ – ĐẤNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA SAI ĐẾN.

“Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?” (Ga 5,44)

Sau khi làm phép lạ chữa người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha (x. Ga 5,1-18), trước thái độ cứng lòng tin của người Do Thái (x. Ga 5,16-18), Đức Kitô đã giáo huấn họ về chương trình hoạt động của Ngài (x. Ga 5,19-47). Không chỉ làm chứng về chính mình và tỏ lộ cho người Do Thái biết về sự hiệp nhất giữa Ngài với Thiên Chúa Cha (x. Ga 19,30), Đức Kitô còn cho họ biết nguyên nhân khiến họ không chịu tin vào Ngài (x. Ga 5,37-45).

Khởi đi từ sự thiếu vắng lòng yêu mến Thiên Chúa, nên người Do Thái đã không tin vào Đức Kitô. Lòng yêu mến Thiên Chúa đòi hỏi con người đáp trả bằng thái độ và cung cách sống hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa; tìm kiếm vinh quang nơi Ngài (x. Đnl 6,1-25). Vì không có lòng yêu mến Thiên Chúa, nên người Do Thái đã không để cho lời của Ngài ở trong lòng. Họ chỉ tìm cách tôn vinh lẫn nhau; ưa chuộng tiếng khen, tìm kiếm vinh hoa phú quý do người đời ban tặng hơn là tìm kiếm điều đẹp lòng Thiên Chúa (x. Ga 5,42-44; 12,43). Hậu quả là, cho dẫu ra sức nghiên cứu Kinh Thánh (x.Ga 5,39), nhưng người Do Thái không bao giờ nghe được tiếng Thiên Chúa, chẳng bao giờ được thấy tôn nhan Ngài (x.Ga 5,37); bởi họ không tin vào Đấng được Kinh Thánh loan báo, Đấng được Thiên Chúa sai đến để ban cho họ sự sống đời đời.

Đối với chúng ta, vốn mang danh Kitô hữu, đức tin của chúng ta liên tục được nuôi dưỡng và tăng trưởng trong ân sủng của Đức Kitô nơi các bí tích và trong đời sống của Giáo Hội. Nhưng qua cách sống thường ngày, chúng ta có biểu lộ đức tin ấy một cách sống động không? Đó là một đời sống luôn cộng tác với ơn Chúa để trở nên nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đấng được Thiên Chúa sai đến, Đấng là mẫu gương cho đời sống yêu mến, luôn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa. Tin vào Đức Kitô đòi hỏi chúng ta không ngừng hoán cải; biến đổi cái tôi ích kỷ của bản thân; biết đặt Đức Kitô là tiêu chuẩn cho những chọn lựa và thái độ hành xử của chúng ta trong tương quan với tha nhân, trong tất cả công việc thường ngày.

x. VATICANÔ II, Dei Verbum, số 21

Đời sống đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng và hướng dẫn qua Kinh Thánh. Bởi trong Kinh Thánh truyền đạt Lời của chính Thiên Chúa, Đấng là Cha đến gặp gỡ và trò chuyện với con cái của Ngài. Xin cho chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của Chúa mỗi khi lắng nghe Lời Chúa. Xin Chúa khơi lên trong lòng chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa. Để sau khi gặp gỡ và đối thoại với Chúa, chúng ta luôn để cho Lời của Chúa ở mãi trong lòng; nhằm biến đổi bản thân nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đấng luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa Cha với tâm tình yêu mến của một người con.


Comments are closed.