Thứ Năm Tuần III Phục Sinh – Ngày 05/04/2022

Lời Chúa: 6, 44-51.

44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh . 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống .

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51).

Bánh là thực phẩm làm bằng bột, là một loại lương thực nuôi dưỡng thể xác con người. Nơi dân Do Thái, bánh được dâng trên bàn thờ nói lên mục đích chúc tụng Thiên Chúa là Đấng ban lương thực nuôi sống con người. Tuy nhiên, trong Tin Mừng Gioan hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Chúa Giêsu mặc khải chính Người là lương thực thần linh mà Thiên Chúa ban cho con người.

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Bánh Hằng Sống là của ăn mang lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Chúa Giêsu và tuân giữ lời Người. Tin vào Chúa Giêsu là “tin Ngài là Con Thiên Chúa” (Cv 8,37). Đó là một niềm tin vững vàng của viên thái giám người Ê-thi-óp, ông đã hết lòng tuyên xưng “Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa”, ngay khi ông được thánh tông đồ Phi-líp-phê loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Phục Sinh qua đoạn Kinh Thánh: “Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miêng kêu ca. Bởi Người bị hạ xuống, nên bản án của Người đã được hủy bỏ. Dòng dõi Người, ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của Người trên trần gian đã bị chấm dứt” (Cv 8, 32-33). Hình ảnh “như cừu; như chiên” bị đem đi sát tế, chính là Chúa Giêsu thực hiện những sấm ngôn Cựu Ước. Hình ảnh này loan báo trước về cuộc khổ nạn, cái chết trên thập giá và cuộc phục sinh khải hoàn của Chúa Giêsu. Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu là một bằng chứng hùng hồn cho tình yêu tự hiến tế để đem lại sự sống đời đời cho con người: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga 1,14); “Thịt đã trở nên bánh” (Ga 6,51). Như vậy, Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, là Bánh được làm từ Thịt Máu và Lời của Người. Chúa Giêsu sẵn sàng trao ban sự sống đời đời cho những ai tin: Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ, là tặng phẩm thần linh của Thiên Chúa ban cho muôn người.

Chúng ta tin và đón nhận “Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống”. Như viên thái giám người Ê-thi-óp, chúng ta cũng đã hết lòng tin “Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa” qua việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Bí tích Rửa Tội. Chúng ta tin Chúa Giêsu là “nguồn phúc cứu thế nếu không trao ban, chúng ta sinh ra nào có ích chi?” (Exultet). Nguồn phúc cứu thế của Chúa Giêsu Phục Sinh cho phép chúng ta tham dự vào sự sống vĩnh cửu xuất phát từ Tình Yêu của Ba Ngôi Chí Thánh. Như vậy, chúng ta tin và đón nhận “Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống”, chúng ta cũng được Chúa Giêsu mời gọi trở nên tấm bánh trao ban nguồn phúc cho đời bằng cách: Sống tâm tình cảm tạ và kết hợp liên lỉ với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi khi tham dự Thánh Lễ; sống quảng đại trong việc chia sẻ nhu cầu vật chất với anh chị em nghèo khổ; sống an ủi, khích lệ và loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh cho những người đang gặp đau khổ, vì chính họ cũng được Chúa Giêsu quy tụ để được cứu độ.

Mầu nhiệm Chúa Giêsu Phục Sinh là mầu nhiệm Chúa Giêsu cứu độ chúng ta, bằng cách trao ban chính Ngài nơi Bí tích Thánh Thể. Vậy, xin cho chúng ta biết kết hợp liên lỉ với Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Ngài là nguồn phúc cứu độ và là sự sống đời đời được trao ban cho chúng ta.


Comments are closed.