Thứ Năm Tuần I Mùa Chay – Ngày 10/03/2022

Lời Chúa: Mt 7:7-12

 “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?
Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó”.

 

 


Suy niệm

 

NÊN TỐT LÀNH NHƯ CHA TRÊN TRỜI

Câu ý lực: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).

Suy niệm:

Trong Thánh Vịnh 138, thánh vương Đavít cảm tạ Chúa: “Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin” (Tv 138,1). Với lòng tin và với kinh nghiệm đức tin, Đavít biết Chúa sẽ làm cho mình những điều tốt lành mà mình mong ước. Quả thật, Thiên Chúa luôn ban cho con người những điều tốt nhất. Vì Ngài mong muốn như vậy. Có ai lại mong người khác xin để có cơ hội ban tặng? Thiên Chúa là người như thế đó. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được… Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,7.11). Cha yêu thương chúng ta, nên chắc chắn sẽ nhậm lời chúng ta. Nếu có lúc ta xin mà không nhận được, hãy vững lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa. Vì Ngài đã nhậm lời cầu của ta, và đang từng bước thực hiện cho ta những điều tốt nhất.

Trong cuộc sống, chúng ta thường làm những điều tốt lành cho mình, và cho người thân thương của mình. Tuy nhiên, Chúa muốn ta phải mở rộng lòng mình ra. Mở lòng mình ra để yêu thương cả kẻ thù. Vì khi làm như vậy, ta “mới trở nên con cái của Cha…, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,44–45).

 Câu kinh thánh: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12) khi áp dụng vào việc cầu nguyện, thì mang nghĩa: hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, người thân cận cũng như kẻ thù. Như vậy, Chúa muốn ta mở rộng biên giới của lời cầu nguyện, và dành thêm lời cầu nguyện cũng như những mong ước tốt lành cho những ai mà ta không thương mến.

Gợi ý cầu nguyện:

Mùa Chay là thời gian tuyệt hảo để chúng ta hãm dẹp cái tôi, để rồi mở lòng mình và đến với anh em. Xin Chúa cho chúng ta biết học tập gương yêu thương nơi Ngài, để biết cầu nguyện, biết mong ước những điều tốt đẹp cho mọi người anh chị em, cả những anh chị em mà chúng ta cảm thấy khó thương, khó ưa. Từ đó, mỗi ngày chúng ta càng ngày càng nên giống Cha chúng ta, Đấng tốt lành, Đấng trọn hảo vô cùng.

 

 

 


Comments are closed.