Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.


Suy niệm

“Chính anh em là những chứng nhân của những điều này”.(Lc 24,38)

Chúa Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi. Ngài là con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, chịu chết và phục sinh vì cứu độ con người. Sau khi sống lại, Ngài đã hiện ra với các tông đồ khi xưa và hiện nay, Ngài cũng hiện diện trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Điều quan trọng là ta có lòng tin như thế nào để nhận ra Người.

Sự hiện diện của Chúa không phải là một kiểu nói hay chỉ là sự tưởng tượng mà là sự thật. Rất nhiều người đã dâng hiến mạng sống mình để minh chứng cho sự thật này. Đó là những người tin vào Chúa, hy sinh lợi ích của mình để mưu cầu lợi ích cho người khác, dám trải rộng mình ra vươn tay đến những ai đang túng thiếu về vật chất cũng như tinh thần. Đó là những người trông cậy vào Chúa và sống vui tươi, hạnh phúc trong bỏ mình phục vụ mà không cần đền đáp hay trả công. Đó là những người hăng hái lên đường để chia sẻ về Chúa và tình thương của Ngài và khơi dậy niềm tin yêu nơi những ai họ gặp gỡ vì lòng yêu mến Chúa. Là tông đồ của Chúa nhờ bí tích Rửa tội và Thêm sức, tôi được mời gọi để làm chứng nhân cho Chúa bằng cuộc sống vui tươi, chia sẻ và yêu thương phục vụ trong mọi môi trường sống của mình.

Lạy Chúa, để là chứng nhân của Đấng phục sinh, chúng con cần cảm nghiệm và sống niềm vui phục sinh của Chúa trong chính tâm hồn mình trước. Xin Chúa giúp chúng con, nhờ sức mạnh phục sinh của Chúa, can đảm thay đổi lối sống ích kỷ, biếng nhác của mình để “bước ra”, mang niềm vui phục sinh của Chúa đến mọi người; ngõ hầu, mọi người đều tin thật Chúa đã phục sinh từ cõi chết. Amen.


Comments are closed.