Thứ Năm Sau CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – Ngày 06/01/2022

Lời Chúa: Lc 4, 14-22a

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

 


Suy niệm

ĐỂ LỜI ĐƯỢC “ỨNG NGHIỆM”

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).

Trong lịch sử thế giới và lịch sử Giáo Hội, có nhiều người được gọi là tiên tri. Họ tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra ở tương lai. Trong đó có những vị là tiên tri thật, có vị là tiên tri giả. Tiên tri Isaia không những được nhìn nhận là tiên tri thật, mà còn là một trong bốn đại tiên tri thời Cựu ước. Bởi lẽ, ông có những lời sấm quan trọng tiên báo trước những gì sẽ ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu.

Đoạn văn trong sách ngôn sứ Isaia mà Chúa Giêsu gặp thấy và đọc trong bài Tin Mừng hôm nay nằm trong phần ba của sách ngôn sứ Isaia, sau khi dân tộc Do thái lưu đày trở về. Lời của tiên tri Isaia có thể nói tới việc tấn phong một ngôn sứ. Để qua đó, những sứ giả của Thiên Chúa đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Trải qua thời gian, dân Israel vẫn mong chờ một con người hội đủ tất cả những đặc điểm như ông miêu tả. Và cho tới hôm nay, Đấng ấy đã xuất hiện. Người đã công bố cách rõ ràng cho toàn dân biết rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Qua đó, Đức Giêsu trình bày sự xuất hiện của Người như là sự khai mở thời hồng ân mà các ngôn sứ đã từng loan báo. Ở đây, thánh sử Luca nhấn mạnh đến tính cách hiện tại của ơn cứu độ, cho ngày hôm nay chứ không phải lúc nào khác.

Sau khoảng 400 năm, lời của tiên tri Isaia đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Tuy nhiên, sự ứng nghiệm lời của ngôn sứ Isaia vẫn còn được ứng nghiệm theo dòng lịch sử. Bản văn đó vượt qua khung cảnh lịch sử, vượt qua không gian và thời gian, được coi như bản tóm tắt về sứ mạng của các môn đệ qua mọi thời đại. Trải qua thời gian khoảng 2000 năm, lời của ngôn sứ Isaia đã, đang và vẫn được Giáo Hội hiện tại hóa trong các hoạt động của mình. Bảy bí tích là phương thế hữu hiệu để Giáo Hội chữa lành, ban ơn và giải thoát con cái mình. Là mỗi Kitô hữu, qua bí tích rửa tội, mỗi chúng ta được tham dự vào ba chức năng của Đức Kitô. Do đó, lời tiên báo của ngôn sứ Isaia giúp chúng ta ý thức sứ mạng ngôn sứ của người Kitô hữu, sứ mạng công bố ơn tha thứ và hòa giải của Thiên Chúa ban cho những ai chúng ta gặp gỡ. Trong bối cảnh phụng vụ sau lễ Hiển Linh, Giáo Hội tiếp tục mời gọi con cái mình hãy là những ngôn sứ cho toàn dân, là người đem lại hòa bình, ánh sáng và hy vọng cho con người.

Những gì được viết trong Kinh Thánh không phải là “tử ngữ”. Mặc dù “Lời” ấy đã có cách nay trên dưới 2000 năm. Đó là những lời sống động, “Lời” có khả năng biến đổi lòng người. Xin Chúa giúp sức để mỗi chúng ta làm cho “Lời” được tiếp tục nên “ứng nghiệm” trong cuộc sống của chính mình ngày hôm nay.

.


Comments are closed.