Thứ Năm sau Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 13, 31 - 35

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: “Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem”. “Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”


Suy niệm

Người bảo họ: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem là điều không thể được.” (Lc 13, 32 – 33)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc có những người đến khuyên Chúa Giê-su lánh đi nơi khác vì Hê-rô-đê đang tìm giết Ngài. Giữa lúc tính mạng bị đe dọa, Chúa Giê-su vẫn kiên quyết tiếp tục thi hành sứ vụ mang Tin Mừng đến cho muôn dân. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa luôn trung thành với sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài.

Là Ki-tô hữu, chúng ta được Chúa trao cho sứ vụ mang Tin Mừng đến cho những ai chưa nhận biết Ngài. Mỗi người phải trở nên chứng nhân trung thành của Tin Mừng trong môi trường sống của mình. Giữa một xã hội vô cảm, chúng ta được mời gọi sống Tin Mừng tình yêu và tha thứ. Sống trong thế giới vật chất hưởng thụ, chúng ta được mời gọi sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm. Giữa những trào lưu phóng túng, chúng ta được mời gọi sống đúng những giá trị luân lý của Tin Mừng. Sống là những chứng nhân trung thành của Tin Mừng trong thời đại hôm nay quả là thách đố lớn lao đối với mỗi Ki-tô hữu. Tuy nhiên, với sức mạnh của Đức Ki-tô – “Đấng đã toàn thắng thế gian” – chúng ta sẽ thắng vượt được những cám dỗ và lôi kéo của các thế lực địch thù. Chúng ta cần có một đời sống nội tâm sâu sắc, gắn bó mật thiết với Đức Ki-tô. Chính đời sống được tháp nhập với Chúa Giê-su Thánh Thể sẽ là nguồn sức sống giúp ta luôn vững vàng và kiên quyết trong sứ vụ mang Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa trao cho chúng con sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người mà nhiều khi chúng con đã quên lãng. Có những khi chỉ là vô tình, nhưng nhiều lúc chúng con đã cố ý phớt lờ vì sợ khó, sợ khổ và sợ tiếng người đời chê cười. Xin cho chúng con có Chúa thực sự trong tâm hồn để chúng con dám dấn thân trọn vẹn cho sứ vụ mang Chúa đến cho mọi người. Amen.


Comments are closed.