Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Mt 11, 11-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!”


Suy niệm

« Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. » (Mt 11, 12)

Thánh Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Ông kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến thiết lập Nước Thiên Chúa. Bởi sứ điệp của ông mang tính tích cực và lời nói của ông luôn đi đôi với thực hành nên dân chúng tôn trọng và đón nhận. Uy tín của Gioan Tẩy Giả lớn đến nỗi họ nhầm lẫn ông là Đấng Messia. Quả vậy, Đức Giêsu cũng xác nhận : từ trước đến nay không ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng Ngài lưu ý : người nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông. Tuy nhiên, để có được Nước Trời, con người ta phải mạnh mẽ, can đảm. Sức mạnh ở đây không hệ tại ở cơ bắp, tiền bạc hay quyền lực mà chính là sức mạnh của đức tin và lòng tín thác vào Chúa.

Ngày nay, giữa một xã hội thực dụng, con người thích những gì mắt thấy tai nghe. Chân lý dễ bị uốn cong bởi lợi ích vật chất và quyền lực thế gian. Cách hành xử « cá lớn nuốt cá bé » dường như là chọn lựa của nhiều nước trên thế giới. Thang giá trị của một người hay một quốc gia đều dựa trên quyền lực, tài chính và quân sự. Sống trong môi trường đó, người Kitô hữu phải chiến đấu với « thù trong giặc ngoài ». Người Kitô hữu phải lội ngược dòng chống lại những ham muốn tiền bạc, danh vọng và lạc thú ; phải thoát khỏi những trào lưu hưởng thụ. Mục tiêu của người môn đệ Chúa là Nước Trời như thánh Phaolô đã xác quyết : « Quê hương chúng ta ở trên trời » (Pl 3,20). Thiết nghĩ chỉ có sức mạnh đức tin và niềm phó thác mới giúp ta đạt đến quê hương đích thực này.

Lạy Chúa, cuộc sống hiện đại tạo cho chúng con nhiều tiện nghi, hưởng thụ và dễ khiến chúng con lạc hướng trên đường về nhà Chúa. Xin Chúa gia tăng đức tin, đức cậy và lòng mến cho chúng con, để chúng con chiến đấu từng ngày và can đảm bước theo Chúa đến cùng. Amen.


Comments are closed.