Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên – Ngày 30/08/2021

Lời Chúa: Lc: 4, 16-30

Rồi Đức Giêsu đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Giêsu cuốn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?” Người nói với họ : Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào ! Người nói tiếp : Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-ra-en ; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-a, thiếu gì người mắc bệnh phong ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi đá. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

 


Suy niệm

LẮNG NGHE ĐẤNG CỨU ĐỘ CỦA CHÚNG TA

“Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,18).

Ngôn sứ Isaia loan báo về ngày Thiên Chúa cứu độ toàn dân Israel. Ngôn sứ Isaia mình nhiên xác định những dấu hiệu kèm theo sự xuất hiện của Đấng Mêsia, đó là: Đấng được Thần Khí xức dầu, chữa lành bệnh nhân, giải thoát con người khỏi tội lỗi, và thi ân giáng phúc của Thiên Chúa cho con người. Tin Mừng hôm nay, trong khung cảnh hội đường giữa quê làng Nadarét, Chúa Giêsu công bố sự xuất hiện của Người như là ngày khai mở thời hồng ân cứu độ đã được loan báo. Ngày họ được nghe Đấng Cứu Độ nói với mình là: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.

Cách lắng nghe của dân làng Nadarét về Chúa Giêsu. Tường thuật Tin Mừng theo thánh Luca cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu không nói rõ mình là Đấng Mêsia của dân theo như lời Kinh Thánh nghi chép về Ngài, song Ngài cung cấp cho họ các dấu chỉ để có thể nghe và đón nhận Ngài. Qua lời Ngài: “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người” (Lc 4, 22); nơi phép lạ Ngài đã làm. Nhưng ngay sau đó, họ từ chối Ngài một cách mãnh liệt trong bạo động là: “Đầy phẩn nộ. Đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Kéo Người lên đỉnh núi, để xô người xuống vực” (Lc 4, 28-29). Họ cho rằng họ đã biết quá đủ về Ngài trong những mối tương quan huyết thống và đồng hương. Đối lại sự kích động của họ, Chúa Giêsu “im lặng lánh đi” qua giữa họ mà đi. Đây không phải là hành động lẩn tránh, nhưng là Ngài cho họ thêm thời gian và cơ hội để hồi tâm nhìn lại chính mình và đón nhận Ngài là Đấng Cứu Độ. Qua đây, chúng ta cũng cần kiểm duyệt lại cách nghe của mình về Chúa Giêsu, chúng ta có đang rơi vào cách nghe của dân làng Nadarét khi xưa?

Chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ Duy Nhất của mình. Hành động của Chúa Giêsu “im lặng và lánh đi” trước dân làng Nadarét khiến chúng ta phải suy nghĩ về chính mình. Chúng ta đã nói gì, làm gì, nghe gì để Thiên Chúa phải “im lặng và lánh đi”? Chúng ta có nhận Thiên Chúa là Chúa của đời mình? Chúng ta hãy biết làm cho những tham vọng lòng mình “im lặng và lánh đi”, để có thể nhận ra tiếng mời gọi và đi theo con đường cứu độ của Ngài nơi mầu nhiệm Vượt Qua và Phục Sinh. Nhận ra những đau khổ, bệnh tật, bất công trong cuộc sống như là một phương thế giúp chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và hướng đời mình tới đích điểm là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của mọi thời đại.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng con, xin dạy cho chúng con biết lắng nghe và tin vào Ngài nơi Lời Kinh Thánh, qua Giáo Huấn của Giáo Hội. Ngõ hầu, chúng con được ơn cứu độ, được gặp Chúa trong những biến cố của cuộc sống một cách xác tín là Chúa vẫn luôn ở gần bên.


Comments are closed.