Thứ Hai Tuần XX Thường Niên – Ngày 16/08/2021

Lời Chúa: Mt 19,16-22

Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

 


Suy niệm

HẠNH PHÚC THẬT

“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16).

Con người, từ cổ đến kim, luôn luôn khát mong hạnh phúc. Hạnh phúc được quan niệm khác nhau tùy theo quan điểm và lẽ sống của mỗi người. Bài Tin Mừng hôm nay sẽ chỉ cho chúng ta biết hạnh phúc thật là gì và cần làm sao để đạt tới.

Trong Tin Mừng, câu hỏi của người thanh niên giàu có dành cho Đức Giêsu,: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16) xác định rằng hạnh phúc thật không phải là tiền hay những thực tại chóng qua ở đời này, nhưng là sự sống đời đời. Sự sống này chỉ có nơi Thiên Chúa và Người sẽ ban nó cho những ai sống và thi hành các giới luật của Người. Sống trong truyền thống Thánh Kinh, người thanh niên muốn Đức Giêsu chỉ cụ thể những luật mà Thiên Chúa muốn con người thực thi là gì. Là một tín hữu Do Thái đạo đức, anh ta cũng cho biết rằng mình đã giữ những luật ngay từ nhỏ. Trước một người như thế, với ánh mắt yêu mến (x. Mc 10,21), Đức Giêsu mời gọi anh bước theo Ngài để nên hoàn thiện và đạt được Nước Trời, qua việc “bán tài sản và đem cho người nghèo.” Nghe lời Chúa Giêsu yêu cầu, anh đã không đạt được khát mong sâu thẳm của mình là sự sống đời đời. Như thế, sự sống đời đời, chỉ có nơi Thiên Chúa, sẽ dành cho người dám từ bỏ mọi sự và bước theo Đức Giêsu Kitô.

Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta đang bước trên con đường tiến tới sự hoàn thiện hầu đạt được kho tàng Nước Trời. Vậy chúng ta có đặt kho tàng Nước Trời hay chính Thiên Chúa là cùng đích của đời mình? Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi xác tín rằng chỉ có Chúa mới đem lại sự sống đời đời cho con người; đồng thời, chúng ta hãy bước theo Đức Giêsu Kitô, bằng việc từ bỏ và sống thực thi giới luật yêu thương của Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết chọn chính Chúa là cùng đích và hạnh phúc của đời mình. Xin Chúa ban ơn can đảm để chúng ta biết từ bỏ chính mình ngõ hầu xứng đáng là môn đệ Đức Giêsu Kitô.


Comments are closed.