Thứ Hai Tuần I Thường Niên – Ngày 10/01/2022

Lời Chúa: Mc 1, 14-20

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 


Suy niệm

ĐÁP LẠI TIẾNG GỌI THEO CHÚA

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18)

Kính thưa cộng đoàn, ơn gọi là tiếng gọi đến từ Thiên Chúa. Đó là tiếng gọi sống tình bạn với Chúa, là tiếng gọi theo Chúa phục vụ Tin Mừng, phục vụ tha nhân, … Thiên Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho chúng ta. Điều quan trọng, chúng ta có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đáp lại tiếng gọi đó không ?

Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ loan báo Tin mừng tại Galilê, sau khi Gioan bị bắt. Tại đây, Chúa kêu gọi một số người có khả năng bỏ mọi sự để chia sẻ sứ vụ với Người. Đó là các ông Simon, Anrê, Giacôbê, và Gioan. Họ là những người bình thường chuyên nghề chài lưới mộc mạc, nghèo khổ và tri thức thấp. Họ là người đánh cá đậm mùi biển. Tuy nhiên, Chúa gọi những người bình thường để làm việc phi thường cho Nước Trời : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mc 1,17). Các ông đã mở lòng đáp lại tiếng gọi này bằng hành động dứt khoát : “Lập tức, bỏ lại tất cả mà đi theo Chúa”. Các ông dứt khoát tử bỏ mọi thứ để không điều gì làm vướng bận sứ vụ Chúa trao. Hành động lập tức bỏ mọi sự bằng thái độ dứt khoát, không do dự, không chần chừ, cho thấy sức mạnh thu hút của lời Chúa nơi các ông. Đồng thời, hành động lập tức bỏ mọi sự nói lên sự tín thác tuyệt đối vào Chúa khi tin nhận Chúa là chủ đời mình, các ông cùng Chúa đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân (x.Mc 6,12). Hơn nữa, trước khi về trời, Chúa còn truyền lệnh cho các ông : Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy (x.Mt 28, 19).

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn cất tiếng gọi chúng ta theo Người trong những công việc hằng ngày. Tuy nhiên, chúng ta đã từ bỏ được những gì để theo Chúa. Để mở rộng “Nước Thiên Chúa”, Chúa cần chúng ta cộng tác. Mỗi Kitô hữu cần nhận ra “tiếng gọi” của Chúa cho riêng mình. Chúng ta phải là những cánh tay nối dài của Chúa trong sứ vụ loan báo “Nước Thiên Chúa”. Sứ mạng này là một sứ mạng thiêng liêng, nhưng sứ mạng ấy cần phải được thể hiện bằng lời nói và hành động. Một mặt, những đòi hỏi từ bỏ nơi bản thân cho sứ vụ của Chúa Giêsu luôn mang tính quyết liệt : “ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37) ; “cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp” (Lc 9,62) ; “hãy đi bán hết của cải mà cho người nghèo rồi đến mà theo tôi” (Mc 10, 21) và còn rất nhiều nữa những lời như vậy! Mặt khác, Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ thói ích kỷ ươn hèn, tính tự cao tự phụ, lòng ham thích dính bén với vật chất trần thế, … Nhờ những từ bỏ dứt khoát cụ thể của chúng ta, Tin Mừng Nước Trời tiếp tục được loan báo, và dẫn đưa nhân loại về hạnh phúc vĩnh cửu.

Xin Chúa giúp chúng ta biết mau mắn đáp lại tiếng Người và trở thành khí cụ tình thương ơn cứu độ cho con người bằng sự từ bỏ trọn vẹn vì Tin Mừng. Từ đó, Tin Mừng được lan rộng khắp nơi bằng cuộc sống của chúng ta. Amen.


Comments are closed.