Thứ Hai Tuần 31 Thường Niên – Ngày 02/11/2020 – Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Lời Chúa: Ga 6,51-59

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân Do-thái rằng : “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng : “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được”. Bấy giờ Chúa Giê-su nói với họ : “Thật, Ta bảo thật các ngươi : nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn man-na và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

 


Suy niệm

TIN VÀO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”(Ga 6,59).

Người không có đức tin thường sợ hãi khi đứng trước cái chết, vì họ tin rằng chết là hết. Nhưng với người Kitô hữu, chết không phải là hết, vì chúng ta xác tín rằng những ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa sẽ bắt đầu sự sống đời đời trong Người. Niềm xác tín này được đặt nền tảng trên lời mạc khải của Đức Giêsu: “Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời” (Ga 6,59). “Bánh” ở đây là chính “thịt và máu” Người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho những người tại hội đường Capharnaum về mầu nhiệm Thánh Thể – Thần Lương mang lại sự sống đời đời. Khi Đức Giêsu nói về “thịt và máu”, người Do Thái hiểu rằng Người đang nói về máu thịt theo nghĩa đen. Nhưng ở đây, “Thịt và máu” mà Đức Giêsu nói đến là chính Thánh Thể của Người, là lương thực thần thiêng mà Người trao ban, để những ai tin nhận thì có được sự sống đời đời. Vì người Do Thái không tin vào Đức Giêsu, nên họ không thể đón nhận chân lý về sự sống đời đời mà Người mạc khải. Với những người tin, có được sự sống đời đời nghĩa là được tháp nhập vào nguồn cội của sự sống, là sự sống của chính Thiên Chúa. Khi đã tin nhận cách vững vàng những lời dạy của Đức Giêsu, người tín hữu phó thác trọn vẹn cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa.

Trong niềm tin vào sự sống đời đời nơi Thiên Chúa, chúng ta dành cho Thiên Chúa một vị trí cao trọng trong cuộc đời mình, và thể hiện niềm tin ấy bằng việc nỗ lực sống Lời Chúa và Mầu nhiệm Thánh Thể ngay trong cuộc sống hiện tại. Sống Lời Chúa là áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống hàng ngày, thực hành những điều Người truyền dạy, và rập khuôn đời mình theo mẫu gương của Đấng là Lời Hằng Sống. Sống Mầu nhiệm Thánh Thể là tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể và kết hợp với Ngài qua việc rước lễ. Nhờ sự kết hợp này, Chúa Giêsu ở lại trong chúng ta, và chúng ta được ở lại trong Người, để trong ân sủng của Người, chúng ta ngày càng đi sâu hơn vào sự sống của Thiên Chúa.

Ngày 2-11 hàng năm, Giáo Hội cử hành Lễ Các Đẳng Linh Hồn để cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Thánh lễ này không chỉ nhằm mục đích cầu cho những người đã khuất, nhưng còn là lời nhắc nhớ cho những người còn sống về sự hữu hạn của đời này. Cầu nguyện cho người đã qua đời là bổn phận và nghĩa vụ của những người là con, là cháu khi nhớ đến ông bà cha mẹ, những người thân đã ra đi trước chúng ta. Đồng thời, trong ý thức về cái chết sẽ đến, mỗi người cũng có bổn phận với chính mình, và phải liệu sống sao để sau khi chết, chúng ta được Thiên Chúa đón nhận vào Nước Trời.

Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mỗi khi tham dự Thánh Lễ và cử hành mầu nhiệm Thánh Thể. Đồng thời, trong niềm tin vào mầu nhiệm Hội Thánh thông công, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người đã qua đời, để nhờ Lòng Thương Xót Chúa, họ sớm được Chúa cho hưởng hạnh phúc đời đời.


Comments are closed.