Thứ Hai, trước lễ Hiển Linh – 02/01/2017

Suy niệm

“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa” (Ga 1, 23)

Dù đối diện với số đông những người có uy quyền muốn biết “ông là ai?”, Gioan đã không ngần ngại trả lời cách thẳng thắn “tôi là tiếng người hô trong hoang địa”. Gioan nhận ra và ý thức ông “không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ” nhưng là một chứng nhân, một người “sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Gioan biết rằng mình là “tiếng người hô” vang lên để gây sự chú ý của người nghe rồi tan biến đi, chỉ còn nội dung là Lời đọng lại. Gioan mời gọi mọi người hướng về “Người đến sau” nhưng cao trọng hơn ông, đang ở giữa họ. Người chính là Lời, là Đức Kitô và Đức Chúa, Đấng mà ông loan báo và chuẩn bị cho sự xuất hiện của Người.

Bài Tin mừng đã thuật lại cho chúng ta một gương mẫu về sự khiêm nhường chân thành, biết nhìn nhận đúng như mình là. Là Kitô hữu, chúng ta đã lãnh nhận sứ mạng ngôn sứ và được Thánh Thần sai đi làm chứng cho Chúa trong cuộc sống. Thế nhưng có khi chúng ta lại có những lời nói, hành động và việc làm để tô đậm cái “tôi” cá nhân, nói về mình hơn là rao giảng và làm vinh danh Chúa. Khi đó, chúng ta không còn là người loan báo Tin mừng nữa nhưng là kẻ khoe mẽ về bản thân. Chúa bị lấn át bởi chủ nghĩa tự tôn. Danh Chúa phải được rạng sáng lại trở nên như chỗ dựa để chúng ta ra oai, thỏa mãn tính háo danh. Chúng ta quên mình là ai nên đã làm sai vai trò đích thực của mình. Lời Chúa mới có sức hấp dẫn con người chứ không phải tiếng của “thanh la phèng phèng”. Đấng thu hút tâm hồn người nghe là Chúa, tài trí và khả năng của chúng ta nếu có chỉ như là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Lời Chúa không thể bị lấn át bởi người phục vụ.

Lạy Chúa, thánh Gioan Tẩy Giả đã có thể tự nhận lấy danh dự cho mình trước mặt người khác nhưng đã khiêm nhường nhìn nhận vai trò tiền hô cho Đấng Cứu Thế của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết hạ mình trước quyền năng cao cả của Ngài, giữ đúng vai trò Kitô hữu của mình là người rao giảng Lời Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ tự phụ về tài năng giới hạn của mình trước vẻ đẹp và vinh quang vô hạn của Lời Chúa để luôn biết tìm làm vinh danh Chúa. Amen.


Comments are closed.